ISALA

Betere zorg met nieuw patiëntendossier

Met de invoering van één nieuw elektronisch patiëntendossier voor alle locaties wil Isala de kwaliteit en veiligheid van haar zorg verbeteren en de patiënt centraal stellen. Waarom gaat een nieuw gezamenlijk patiëntendossier hieraan bijdragen?

 

Medische gegevens

In het elektronisch patiëntendossier registreren onze medewerkers en zorgprofessionals medische gegevens van patiënten, zoals diagnoses, onderzoeksresultaten en behandelplannen. Vanwege de fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis ontstond de wens om over te stappen op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier, waar behandelaren actuele medische informatie over een patiënt kunnen raadplegen en vastleggen. Ongeacht locatie, specialisme of medische beroepsgroep.

Voordelen

Met dit nieuwe elektronische patiëntendossier is dat mogelijk. Medewerkers die bevoegd zijn kunnen uw medische gegevens inzien en op een veilige manier met elkaar uitwisselen. Anders dan voorheen gaan specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals allemaal in hetzelfde dossier werken. Dit betekent dat sommige informatie die eerder nog weleens dubbel werd vastgelegd, nu nog maar één keer hoeft te worden ingevoerd. Patiëntengegevens zijn op elk moment en vanaf elke afdeling in te zien.

Veilig en betrouwbaar

Op elke afdeling gaan we werken met hetzelfde systeem. Maar dat betekent niet dat iedereen zomaar in uw medische gegevens kan kijken. Integendeel. Alleen zorgprofessionals met wie u een behandelrelatie heeft, hebben toegang tot uw dossier. En dan alleen in de onderdelen van uw dossier die van cruciaal belang zijn voor het verlenen van goede zorg.