ISALA

'Innovatie en onderzoek staat hoog in ons vaandel'

Een netwerk van innovatieve bedrijven waar Isala altijd een beroep op kan doen. Maar die ook zelf aankloppen bij het ziekenhuis. ‘Dat is het Health Innovation Park in een notendop’, zegt Joep Dille, manager innovatie en wetenschap bij de Isala Academie. 

Joep Dille

 

Het Health Innovation Park (HIP) startte in 2014 als onderdeel van het topsectoren beleid van het ministerie van Economische zaken en is de keuze van de provincie Overijssel voor Health als topsector in de regio Zwolle. Ze is een centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de regio Zwolle. Dille: ‘Wij zijn de grootste werkgever in Overijssel als het om gezondheid gaat. Het HIP en de provincie vragen ons om hier een verantwoordelijkheid in te nemen. De samenwerking is uniek; dat heeft geen enkel ander topklinisch ziekenhuis. Daarnaast hebben wij binnen Isala een eigen innovatieloket waarmee wij innovaties en onderzoek kunnen ondersteunen en deels financieren.’ Isala vergelijken met een academisch ziekenhuis gaat Dille te ver. ‘Ter illustratie: gemiddeld publiceert een academisch ziekenhuis 650 artikelen per jaar. In een topklinisch ziekenhuis is dat gemiddeld 90 per jaar. Isala publiceerde in 2014 260 wetenschappelijke artikelen. Onderzoek en innovatie staan bij ons naast excellente patiëntenzorg hoog in het vaandel. Het beste van twee werelden dus.’ 

Echocontrast

Al meerdere keren wisten, dankzij het HIP, bedrijven en Isala elkaar te vinden om een zorginnovatie samen verder uit te werken. Dille: ‘Zo is er een bedrijf dat beweert een techniek te hebben ontwikkeld waarmee het beeld van echo’s veel scherper wordt. Als je minuscule luchtbelletjes in het lichaam brengt tijdens de echo wordt het beeld al beter. Als je er voor zorgt dat die belletjes allemaal precies even groot zijn en even rond, wordt het beeld volgens dit bedrijf nog beter. Vergelijkbaar met het televisiebeeld in de jaren zeventig en nu in HD kwaliteit. Maar omdat het door het Europese agentschap als geneesmiddel wordt aangemerkt, moet het officieel geregistreerd worden en moet er onderzoek naar gedaan worden volgens de richtlijnen die daar voor zijn. Daar gaat de afdeling Innovatie en Wetenschap en de urologen hen bij helpen.’ 

Prothese

Het lectoraat Kunststoftechnologie werkt ook samen met Revalidatiegeneeskunde. Dille: ‘Na het amputeren van een been, krijgen patiënten zo snel mogelijk een prothese. Maar dit gaf vaak wondjes op de stomp die lastig genazen. Volgens deskundigen van het lectoraat was het materiaal waarmee de prothese wordt gemaakt te massief. Revalidatiegeneeskunde test nu verschillende materialen uit. Wij kunnen als ziekenhuis bij het HIP aankloppen als wij expertise zoeken op het gebied van business development. En bedrijven weten ons te vinden als zij de expertise nodig hebben uit de zorg of van een arts.’ 

Innovatieloket

Het innovatieloket van Isala is in het leven geroepen om iedereen die binnen Isala werkt verder te kunnen helpen als hij of zij een innovatief idee heeft. ‘Je kunt een plan indienen voor een innovatief product’, zegt de manager Innovatie en Wetenschap. ‘Of een idee voor een onderzoek. Een commissie bekijkt of het idee toekomst heeft en of wij het financieel willen ondersteunen. Wij krijgen vooral aanvragen voor onderzoeken, wij zouden juist graag meer innovaties willen steunen. Innovaties in de zorg worden steeds belangrijker om de zorg beheersbaar te houden. De maatschappij vergrijst, wij leven langer en steeds meer mensen hebben chronische aandoeningen. Wij moeten bijvoorbeeld dingen bedenken waarbij wij de patiënt minder intensief hoeven te volgen. Revalidatiearts Kees Emmelot onderzoekt op dit moment of een bepaalde patiëntengroep handtherapie thuis kan volgen via het internet in plaats van een paar keer per week naar het ziekenhuis komen. Dat is echt een voorbeeld van innovatie. Het scheelt tijd en zo is er meer tijd voor de “ingewikkelde” patiënt.’

Lees meer over innovatie, het Innovatieloket en het Health Innovation Park (HIP)