ISALA

Instellingsvisitatie medische vervolgopleidingen

​Afgelopen vrijdag heeft in Isala een instellingsvisitatie plaatsgevonden voor de medische vervolgopleidingen. Rutger Trimbos, manager van Isala Academie licht toe: “De instellingsvisitatie is een nieuwe vorm van visiteren waarbij het overkoepelende gedeelte van alle opleidingen binnen één opleidingsziekenhuis wordt gevisiteerd. Hierdoor wordt dit deel gescheiden van de reguliere visitaties van de individuele opleidingen en komt meer nadruk op de kwaliteitszorg en –borging van de medische vervolgopleidingen binnen het ziekenhuis. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de Centrale Opleidingscommissie (COC). Vooral de samenhang en samenwerking tussen de COC en de individuele opleidingen aan de ene kant en Raad van Bestuur en de Isala Academie aan de andere kant wordt beoordeeld”.

Positieve punten

Tijdens deze dag ging de visitatiecommissie in gesprek met afvaardigingen van AIOS, opleiders, Stafbestuur, Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur van de COC en de Isala Academie. De visitatiecommissie gaf aan het eind van de dag een terugkoppeling van de bevindingen naar aanleiding van de verschillende gesprekken. De commissie was zeer tevreden over de stand van zaken in Isala als opleidingsziekenhuis. De voorzitter van de visitatiecommissie: “Wij zijn onder de indruk van de open en constructieve sfeer in de gesprekken die wij hebben gevoerd”. Als positieve punten werden genoemd: de opleidingsjaargesprekken die het dagelijks bestuur van de COC voert met alle opleidingen, het Teaching on the Run programma waarin medisch specialisten worden opgeleid in opleidingsvaardigheden, de jaarlijkse arts-assistentendag, de studiekostenregeling en de toepassing van de arbeidstijdenwet, de rol van de vertrouwenspersoon en de ondersteuning van de opleidingen door de Isala Academie. “Jullie zijn heel goed bezig”, aldus de voorzitter.

Erg nuttig en leerzaam

De visitatiecommissie had ook nog wat suggesties voor Isala. Bied de mogelijkheid om van elke opleiding een aios deel te laten nemen aan de plenaire vergadering van de COC. Ook zouden de opleidingen meer kunnen profiteren van innovatieve ideeën van de medische staf over doelmatigheid en medisch leiderschap. “Erg nuttig en leerzaam om zo zorgvuldig en constructief feedback te krijgen van collega’s uit andere ziekenhuizen, die net als wij het beste voor hebben met het opleiden van medisch specialisten”, zegt Paul Brand, hoofd medisch opleidingsbeleid.