ISALA

Isala lanceert app voor wetenschappelijke artikelen en abstracts

Isala lanceert als eerste topklinische ziekenhuis in Nederland de app ‘IsalaPub’, waarmee de gepubliceerde PubMedpublicaties van auteurs werkzaam bij Isala kunnen worden geraadpleegd. Belangstelling voor de gratis app? Ga dan naar www.isalapub.nl.

De app biedt de mogelijkheid om door de publicaties te browsen en de abstracts te lezen. Andere functionaliteiten zijn het selecteren van publicaties op auteur, specialisme of tijdschrift. Een aantal rangschikkingen is beschikbaar zoals op aantal publicaties of op impactfactor. Momenteel bevat de app alle artikelen uit 2011 en wordt gestart met de invoer van artikelen uit 2010 en 2012. Naar verwachting wordt dit in het eerste kwartaal van 2013 afgerond. Daarna wordt de app steeds bijgehouden, zodat altijd de meest actuele informatie beschikbaar is. De app vervangt het publicatieboekje dat jaarlijks werd gepubliceerd.

De Isala klinieken staan in de top 3 van topklinische ziekenhuizen als het gaat om het aantal gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. Dit jaar leverden Isala-auteurs een bijdrage aan 274 artikelen in peer reviewed tijdschriften waaronder The Lancet en de New England Journal of Medicine. Zo publiceerden dr. L.F. Verdonck, dr. P. Bloembergen en prof. dr. P.L.P. Brand onderstaande artikelen in tijdschriften met een hoge impactfactor. Prof. dr. H.J.G. Bilo publiceerde de meeste artikelen (n=23).

IF 53.298
L.F.Verdonck
Cytarabine dose for acute myeloid leukemia
New England Journal of Medicine (NEJM), January, 2011

IF 38.278
P. Bloembergen
Clostridium diffi cile infection in Europe: a hospital-based survey
The Lancet Vol 377 January 1, 2011

IF 38.278
P.L.P. Brand
Treatment of mild persistent asthma in children (letter)
The Lancet Vol 377 January 1, 2011​