ISALA

Jaarverslag Isala 2016 Zorg voelbaar beter

​Hoe heeft Isala zich ingezet voor het optimaal herstellen, handhaven en versterken van de kwaliteit van leven van de mensen die aan haar zorg zijn toevertrouwd? Want daar draait het om in ons ziekenhuis. Goede zorg bieden op een cruciaal moment in het leven van vaak kwetsbare mensen. Zorg die niet alleen goed voelt, maar ook meetbaar beter is en continu verbeterd wordt.
De meest in het oog springende resultaten uit 2016 presenteren we in het jaarverslag Zorg voelbaar beter op http://jaarverslag2016.isala.nl  

   


Nieuw is de digitale vorm van ons jaarverslag. Naast aandacht voor hoogtepunten komen ook patiënten aan het woord en zijn de volgende thema’s in beeld gebracht:

· Verschil maken voor onze patiënt
· Sprongen in gastvrijheid
· Zorg letterlijk iedere dag beter
· Aantoonbaar veilig en goed
· Innovatiekansen benutten

Daarnaast is ook de Jaarrekening 2016 gepubliceerd waarmee Isala verantwoording aflegt over haar financiële resultaten. Dit document is beschikbaar op www.isala.nl/jaarverslag