ISALA

Onderzoek naar FreeStyle Libre in TV-programma Kassa

Op zaterdag 13 januari besteedt het TV-programma Kassa aandacht aan het onderzoek naar de FreeStyle Libre. De FreeStyle Libre is een nieuwe manier om glucose te controleren met een scan in plaats van met een vingerprik. Ondanks de wens van vele gebruikers zit de FreeStyle Libre nog niet in de basisverzekering. Om de betrouwbaarheid en de effecten op langere termijn zo goed mogelijk vast te stellen wordt er onafhankelijk onderzoek gedaan. 

Het FreeStyle Libre Register is een onderzoek van Zilveren Kruis, in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland, Stichting BIDON (diabetesonderzoek) en Isala. Het onderzoek verzamelt ervaringen van zoveel mogelijk gebruikers van de FreeStyle Libre. Doel ervan is onder andere om te kijken hoe het gebruik van de FreeStyle Libre de kwaliteit van leven en het welzijn van gebruikers beïnvloedt.

Gedurende het onderzoek vergoedt Zilveren Kruis de helft van de kosten die deelnemers maken voor het gebruik van de FreeStyle Libre. Ook de reader, waarmee ze zelf gegevens kunnen uitlezen en het glucosegehalte kunnen monitoren, wordt eenmalig vergoed. De deelnemers vullen daarbij op drie momenten een vragenlijst in: aan het begin van het onderzoek, na 6 maanden en na 1 jaar. 

Aanmelden voor het onderzoek (inschrijving in het FSL-register) is niet meer mogelijk. De resultaten van het onderzoek worden eind dit jaar verwacht.

Wilt u meer weten? Kijk dan op www.fslregister.nl.