ISALA

Samenwerking WDH en Isala Academie voor betere organisatie nascholing huisartsen

​De Isala Academie en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH Zwolle/Flevoland) werken samen om tot een betere organisatie te komen van alle nascholingen vanuit Isala voor huisartsen.

Om Isala de kans te geven zich nog verder te profileren bij de huisartsen in de regio biedt de WDH Isala de mogelijkheid om bij het opzetten van een huisartswaardige nascholing vanaf het begin af aan samen te werken met huisartsen uit de WDH werkgroep. De WDH zal er tevens voor zorgen dat deze nascholing dan geaccrediteerd wordt en opgenomen wordt in het officiële WDH programma. De ervaring leert dat nascholingen binnen het WDH programma over het algemeen op grote belangstelling vanuit de huisartsen kunnen rekenen. De Isala Academie kan u, indien gewenst, ondersteunen bij de logistieke organisatie van deze nascholing.

De volgende data zijn door de WDH aan Isala aangeboden:

 • Donderdag 22 juni 2017
 • Woensdag 13 september
 • Dinsdag 7 november 2017

Om in aanmerking te komen voor één van deze data en ondersteuning te krijgen vanuit de WDH kent de procedure 3 stappen.

Stap I: toetsing van het onderwerp

 • Is er sprake van een gesignaleerde vraag vanuit de huisartsen?
 • Is er sprake van een door de 2e lijn geconstateerd “hiaat” bij de 1e lijn?
 • Is er sprake van een noviteit of onvoldoende bekende expertise die de 2e lijn aan de 1e lijn zou willen presenteren?
 • Er is géén sprake van belangenverstrengeling met een farmaceut of commerciële kliniek.

Indien het nascholingsonderwerp hieraan naar uw mening voldoet , meldt u zich aan bij Ingrid Nijholt van de Isala Academie. Zij zal dan het aangereikte onderwerp voorleggen aan de WDH. De WDH beoordeelt de relevantie van het nascholingsonderwerp als ook of het onderwerp al op andere wijze (recent) in beeld is geweest.

De WDH laat dan binnen 2 weken via de Isala Academie weten of het onderwerp akkoord is.
Wanneer uw onderwerp inderdaad in een behoefte vanuit de huisartsen voorziet, volgt u Stap II. Aan te raden valt dit al mee te nemen in uw overwegingen stap I aan te vragen.

Stap II: kan de beoogde nascholing voldoen aan de accrediteringseisen?

Punten waaraan de nascholing moet voldoen om voor accreditatie in aanmerking te komen:

 • Is er relevantie voor de 1e lijn gezondheidszorg?
 • Worden de huisartsen (en in het bijzonder de kaderartsen) betrokken in de voorbereiding?
 • Wat is het Leerdoel? (Na deze cursus kunnen/kennen de deelnemers...).
 • Noem de belangrijkste leerpunten (take-home -messages).
 • Voor hoeveel deelnemers is de cursus bedoeld?
 • Benoem de werkvorm (symposium/college/demonstratie/interactief/etc.).
 • Tijdsduur (bij elke 1,5 uur onderwijs is er een pauze behoefte). 
 • Het te presenteren materiaal moet minstens 8 weken van te voren klaar zijn.
 • De aanvraag wordt uiterlijk 6 weken van te voren ingediend (anders is er geen tijd voor mutaties). 
 • Het onderwijs materiaal mag in principe niet in conflict zijn met de NHG standaarden en KLIK werkafspraken (is dit wel zo dan moet dat uitdrukkelijk benoemd worden).
 • Er mag tijdens de pauze GEEN alcohol geserveerd worden.
 • Maak een “ DISCLOSURE –plaatje “ waarop vermelding van eventuele belangenverstrengeling.

Stap III: Verdere uitwerking aan de hand van aangereikt WDH-format en ondersteuning door huisarts(en) uit de WDH werkgroep.

Bent u geïnteresseerd om op een van de drie genoemde data een nascholingsavond voor huisartsen uit de regio binnen het WDH programma te organiseren en denkt u aan bovenstaande punten te kunnen voldoen of heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de Isala Academie, Ingrid Nijholt.

Natuurlijk staat het u ook nog steeds vrij om scholing voor huisartsen te organiseren buiten het WDH programma om. We verzoeken u in dat geval ook contact op te nemen met Ingrid Nijholt, i.m.nijholt@isala.nl, zodat Isala mee kan werken aan een betere afstemming van alle regionale nascholing voor huisartsen.