ISALA

Over de Academie

Beter worden in uw werk, de laatste ontwikkelingen bijhouden of persoonlijke vaardigheden aanleren die uw werk prettiger maken. Het kan allemaal bij de Isala Academie.  Wij zijn het kennis- en expertisecentrum van Isala. Onze medewerkers kennen de laatste ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn.


Vakinhoudelijk- en vaardigheidsonderwijs

De Isala Academie is het opleidingscentrum voor zorgprofessionals. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van onderwijs nauwkeurig afgestemd op uw behoefte. Ons totaalpakket aan vakinhoudelijk- en vaardigheidsonderwijs wordt ontwikkeld door opleiders met gedegen inhoudelijke en didactische kennis en wordt verzorgd door zorgprofessionals met actuele ervaring in de praktijk. Dit garandeert hoogstaande kwaliteit. We maken steeds meer gebruik van ons Leerportaal, de elektronische leeromgeving van de Isala Academie. Met e-learning kunt u studeren en uzelf toetsen op ieder gewenst moment.

Bent u geen zorgprofessional, maar heeft u wel zorggerelateerde leervragen, ook dan bent u welkom. Wij verzorgen op aanvraag o.a. EHBO-cursussen en reanimatielessen specifiek voor familieleden en verwanten van patiënten met hartklachten. Ook met vragen waarin wij nog niet voorzien, kunt u terecht. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Ga naar het overzicht van trainingen of kijk bij maatwerk.


Bedrijfsopleidingen

Iedere organisatie, binnen of buiten de zorg, wil vooruitgaan. Daarom verzorgt de Isala Academie kernachtige trainingen waarmee u de ontwikkeling stimuleert van teams en medewerkers. In deze bedrijfsopleidingen besteden we aandacht aan: communicatie en samenwerking, deskundigheidsbevordering, intervisie, coaching & begeleiding, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Bekijk ons volledige overzicht van trainingen.

Aan het opleiden van medewerkers gaan vragen vooraf. ‘Wie gaan we opleiden? Wanneer? Wat willen we ermee bereiken? Wat is ons budget?’ Ook bij het beantwoorden van die vragen is de Isala Academie uw partner.
U kunt ons inzetten voor: beleidsadvies en opleidingskundige ondersteuning, het ontwikkelen van specifieke cursussen en trainingen op maat, advies bij het maken van opleidingsplannen, bemiddeling bij de inkoop van opleidingen en het organiseren van werkconferenties. Meer informatie vindt u bij maatwerk.


Medische opleidingen

De opleiding bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van een medisch specialist. Daarom ondersteunt de Isala Academie coassistenten, arts-assistenten en medisch specialisten in Isala. De medici van uw specialisme begeleiden coassistenten en arts-assistenten vakinhoudelijk. Wij organiseren en coördineren alle praktische zaken rond uw opleiding. Zo kunt u zich optimaal concentreren op uw vak. Bekijk ons volledige overzicht van opleidingen.


Zorgopleidingen

Zorg van hoge kwaliteit begint bij goede zorgopleidingen. Binnen Isala hebben we elk jaar plekken voor leerlingen op de niveaus: BOL (beroepsopleidende leerweg), BBL (beroepsbegeleidende leerweg), HBO-voltijd en HBO-duaal. Hiervoor is Isala erkend als leerbedrijf. Bekijk ons volledige overzicht van opleidingen.

De Isala Academie ondersteunt de MBO- en HBO-leerlingen door:  leerlingbegeleiding, afstemming met scholen, meten van het leerklimaat en stageplanning. Daarnaast heeft de Isala Academie samen met het Deltion College en Hogeschool Windesheim twee bijzondere leerafdelingen opgezet. Hier zijn de leerling-verpleegkundigen – onder supervisie van ervaren verpleegkundigen - zelf verantwoordelijk voor het hele zorgproces. Van de dagelijkse verzorging van patiënten tot het schrijven van rapporten en het draaien van nachtdiensten. Hierdoor leren ze de beroepspraktijk van binnenuit kennen. Een manier van leren, die zeer succesvol is.


Stage en afstuderen

De Isala Academie is dé plek binnen het ziekenhuis waar alle mogelijke stageplekken en afstudeeropdrachten bekend zijn. Iedere leerling of student die wil ervaren wat Isala allemaal te bieden heeft, is welkom bij de Academie. Wij bemiddelen tussen studenten/ leerlingen en afdelingen in het ziekenhuis. Meer informatie over stage en afstuderen.


Innovatie en wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is onlosmakelijk verbonden met medische behandelingen. Het is ook de basis van het ‘evidence based handelen’. Niet alleen medici hanteren methodes die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ook paramedici en verpleegkundigen krijgen er steeds meer mee te maken. De Isala Academie ondersteunt u als u onderzoek doet. Hiervoor kunt u terecht bij onze klinisch epidemiologen. Zij kunnen u ondersteunen bij:

  • protocolontwikkeling
  • METC-procedures
  • het aanvragen van subsidie
  • ontwikkeling van studiedataformulieren
  • datamanagement
  • monitoring van een studie
  • statistische analyses
  • wetenschappelijke rapportage.

Bekijk meer informatie over Innovatie & Wetenschap.


METC

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van Isala, erkend door de CCMO, werkt onder de vlag van de Isala Academie. Haar taak is: toetsen of medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen voldoet aan de wettelijke regels (Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek, WMO).
De METC toetst uw onderzoek op een verantwoorde manier. Hiervoor bestaat de commissie uit vertegenwoordigers van diverse disciplines, zoals artsen, verpleegkundigen, ethici, ziekenhuisapothekers en een epidemioloog/methodoloog. Meer informatie over de aanmelding en beoordeling van uw onderzoek vindt u op de site van de METC.


DISC

De Isala Academie beschikt over een uitgebreid Documentatie-, Informatie- en Studiecentrum (DISC). U vindt er vaktijdschriften, (leer)boeken en de meest gangbare naslagwerken. Al deze informatiebronnen zijn beschikbaar voor u, als specialist, verpleegkundige of paramedicus in Isala. Maar ook huisartsen en andere collega’s uit de medische wereld kunnen onze faciliteiten gebruiken. Ga voor meer informatie naar DISC.