Contact

METC-applicatie

  1. METC-applicatie

De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van Isala heeft een applicatie ontwikkeld waarmee METC’s het proces rondom het indienen en uitvoeren van onderzoek volledig kunnen digitaliseren.

De applicatie is geschikt voor onderzoekers, METC-leden en de administratie van de eigen METC. Het is de eerste online tool die alle processen rond onderzoek ondersteunt. De applicatie voldoet aan de veiligheidseisen die gesteld worden aan de online opslag van data.

Bij het indienen van onderzoek en het rapporteren over de voortgang van onderzoek is documentatie en correspondentie nodig. Tot op heden werden bijna alle documenten schriftelijk ingediend en beoordeeld. De nieuwe METC-applicatie voorziet in de behoefte om het volledige proces te digitaliseren. Het ongemak van de vele papierendossiers is hiermee voorgoed verleden tijd. Het stelt METC’s in staat klantgericht en efficiënt te werken.

Werkwijze METC-applicatie

Onderzoekers vragen online een account aan. Het systeem biedt vervolgens de mogelijkheid om primair onderzoek of niet-WMO-plichtig onderzoek (waarvoor een niet-WMO oordeel gewenst is én waarbij Isala geen deelnemend centrum is) in te dienen. De onderzoeker kan de status volgen als de onderzoeksopzet wordt gecontroleerd. Als het METC vragen heeft over de ingediende documenten kan zij deze via de applicatie stellen. De aanvrager krijgt een email alert als er nieuwe informatie beschikbaar is. Alle communicatie rondom het onderzoek verloopt via de applicatie en kan door alle betrokkenen gevolgd worden. Van het begin tot het einde van het onderzoek blijft de informatie beschikbaar in de applicatie.

Meer informatie

Het systeem is ontwikkeld door de METC van Isala. METC’s van andere ziekenhuizen kunnen het systeem aanschaffen. Voor informatie over de mogelijkheden en het gebruik van de METC-applicatie kunt u contact opnemen met mw. drs. H. Tebbe, ambtelijk secretaris METC, metc@isala.nl.

Ervaringen