Contact

ResearchManager®

  1. ResearchManager®

Isala beschikt over de ResearchManager®, een professionele onderzoeksdatabase, die voldoet aan alle wet- en regelgeving. De ResearchManager wordt steeds meer ingezet voor kwaliteitsregistraties, binnen Isala, regionaal en ook landelijk. Isala heeft drie modules van de Researchmanager in gebruik: Researchmanager EDC, Researchmanager CTMS en Researchmanager ERMS.

Researchmanager EDC

Met de Researchmanager EDC  kunnen heel gemakkelijk datasets voor het doen van onderzoek gemaakt worden. Het systeem is webbased, exporteert naar excel en SPSS en kan ingezet worden voor multicenter onderzoek. Bijkomende functionaliteiten zijn het randomiseren/stratificeren en het geautomatiseerd versturen van vragenlijsten naar patiënten.
Zowel Isala-medewerkers als extern geïnteresseerden kunnen gebruik maken van Researchmanager. Voor het gebruik wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van de grootte van de dataset en het aantal patiënten.

Researchmanager CTMS

Al het wetenschappelijk onderzoek dat geïnitieerd wordt in Isala of waaraan Isala deelneemt, dient in Researchmanager CTMS  te worden aangemeld. WMO-plichtig en niet-WMO-plichtig onderzoek wordt in Researchmanager CTMS getoetst op lokale haalbaarheid. Zowel medewerkers van Isala als externe indieners kunnen een onderzoek via deze module aanmelden. Isala medewerkers kunnen Researchmanager CTMS ook gebruiken als investigator site file (ISF). Zie ook Lokale haalbaarheid in Isala.

Researchmanager ERMS

In verband met de opheffing van de METC Isala 1 februari 2024 is de METC module van de ResearchManager® niet meer in gebruik voor nieuwe indieningen. De module wordt beheerd door de Isala Academie. Voor vragen kunt u contact opnemen met tel. 088-6248187.

Meer informatie

Voor informatie over de mogelijkheden en het gebruik van ResearchManager® kunt u contact opnemen met:

Ervaringen