Contact

ResearchManager®

  1. ResearchManager®
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala beschikt over de ResearchManager®, een professionele onderzoeksdatabase, die voldoet aan alle wet- en regelgeving. Met de ResearchManager kunnen heel gemakkelijk datasets voor het doen van onderzoek gemaakt worden.

Het systeem is webbased, exporteert naar excel en SPSS en kan ingezet worden voor multicenter onderzoek. Bijkomende functionaliteiten zijn het randomiseren/stratificeren en het geautomatiseerd versturen van vragenlijsten naar patiënten. De ResearchManager wordt ook steeds meer ingezet voor kwaliteitsregistraties, binnen Isala, regionaal en ook landelijk.

Zowel Isala-medewerkers als extern geïnteresseerden kunnen gebruik maken van ResearchManager. Voor het gebruik wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van de grote van de dataset en het aantal patiënten.

Meer informatie

Voor informatie over de mogelijkheden en het gebruik van ResearchManager kunt u contact opnemen met Saskia Abbes, s.abbes@isala.nl.

Ervaringen