Contact

ResearchManager®

  1. ResearchManager®

Isala beschikt over de ResearchManager®, een professionele onderzoeksdatabase, die voldoet aan alle wet- en regelgeving. De ResearchManager wordt steeds meer ingezet voor kwaliteitsregistraties, binnen Isala, regionaal en ook landelijk. Isala heeft drie modules van de Researchmanager in gebruik: Data Management, Study Management en METC Management.

Data Management

Met de ResearchManager Data Management kunnen heel gemakkelijk datasets voor het doen van onderzoek gemaakt worden. Het systeem is webbased, exporteert naar excel en SPSS en kan ingezet worden voor multicenter onderzoek. Bijkomende functionaliteiten zijn het randomiseren/stratificeren en het geautomatiseerd versturen van vragenlijsten naar patiënten.
Zowel Isala-medewerkers als extern geïnteresseerden kunnen gebruik maken van ResearchManager. Voor het gebruik wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht, afhankelijk van de grootte van de dataset en het aantal patiënten.

Study Management

Al het wetenschappelijk onderzoek dat geïnitieerd wordt in Isala of waaraan Isala deelneemt, dient in ResearchManager Study Management te worden aangemeld. WMO-plichtig en niet-WMO-plichtig onderzoek wordt in Study Management getoetst op lokale haalbaarheid. Zowel medewerkers van Isala als externe indieners kunnen een onderzoek via deze module aanmelden. Isala medewerkers kunnen Study Management ook gebruiken als investigator site file (ISF). Zie ook Lokale haalbaarheid in Isala.

METC Management

Deze applicatie is bedoeld voor het indienen van studies voor primaire beoordeling (medisch ethische toetsing) van WMO-plichtig onderzoek en de toetsing van niet-WMO plichtigheid van onderzoek waarbij Isala geen deelnemend centrum is. Zie ook Aanmelden onderzoek bij METC.

Meer informatie

Voor informatie over de mogelijkheden en het gebruik van ResearchManager kunt u contact opnemen met:

Ervaringen