Contact
Kopbeeld

Verpleegkundigen nieuwe stijl 2020

  1. Verpleegkundigen nieuwe stijl 2020
Coronavirus Isala neemt maatregelen tegen het coronavirus (COVID-19)

In 2020 is het zo ver: de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen en verzorgenden zijn een feit. In dat jaar komen de eerste afgestudeerden van school die zijn afgestudeerd volgens het nieuwe curriculum.

Isala wil alle pas afgestudeerden een passende functie kunnen bieden. Iedere afdeling krijgt daarom de mogelijkheid om te proeven aan de nieuwe beroepsprofielen. Verpleegkundigen konden een professionaliteitsscan invullen en aan de hand van de uitkomsten ontwikkelde Isala samen met onderwijsinstellingen in Zwolle een development programma.

Waarom nieuwe beroepsprofielen?

Tot nu toe deden mbo en hbo afgestudeerden ongeveer het zelfde werk, terwijl de opleidingen verschillen. Daarnaast is de zorg flink veranderd. Patiënten zijn mondiger en hun zorgvraag is steeds ingewikkelder, zorgverlening vindt vaker dichter bij huis plaats, er is meer kennis en techniek speelt een grotere rol. Deze veranderingen vragen om andere competenties. Het belangrijkste doel van de nieuwe beroepsprofielen is ervoor zorgen dat zorgprofessionals goed toegerust zijn voor de huidige zorgvraag én die van de toekomst.

Verpleegkundige en regieverpleegkundige

In 2020 verandert de wet BIG. Wanneer je als verpleegkundige je registreert of her-registreert kun je dat doen als verpleegkundige of regieverpleegkundige. Met een mbo-verpleegkundige of inservice-opleiding word je in de wet BIG als verpleegkundige geregistreerd. Met een hbo-v word je als een regieverpleegkundige geregistreerd. Voor de mbo verpleegkundige gaat er niets veranderen. De functie van regieverpleegkundige (hbo-afgestudeerde) richt zich voornamelijk op drie pijlers. Het coachen van (nieuwe) verpleegkundigen, stimuleren van klinisch redeneren en het toepassen van Evidence Based Practice in de praktijk.

Uitproberen in de proeftuin

Iedere klinische afdeling in Isala is ongeveer een half jaar lang proeftuin. Verpleegkundigen – mbo en hbo – kunnen dan proeven aan de nieuwe functieprofielen. De afdelingen zijn -  binnen bepaalde kaders – vrij om zelf in te vullen hoe zij met de nieuwe rollen gaan werken. Functiedifferentiatie is namelijk maatwerk en moet aansluiten bij de werkprocessen op de afdelingen. Afdelingen leren veel van hun proeftuin-tijd, medewerkers zijn bewuster bezig met hun vak en het wordt duidelijk op welk gebeid nog kennis mist.

Professionaliteitsscan

Iedere verpleegkundige kreeg de mogelijkheid om een professionaliteitsscan in te vullen de zogenoemde Frenetti scan. Met behulp van 96 vragen konden verpleegkundigen bepalen waar ze staan in hun vak. Maar ook: waar wil je nog naar toe groeien? Wat voor extra opleiding wil je nog volgen? Daarnaast wordt per vraag aangegeven welke antwoorden overeenkomen met de nieuwe mbo en hbo beroepsprofielen.

Development programma

Uit de ingevulde professionaliteitsscans blijkt dat er een grote scholingsbehoefte is onder verpleegkundigen. Daarom trekt Isala vier jaar uit voor een development programma. Een ontwikkelingsprogramma voor verpleegkundigen individueel maar ook voor afdelingen. De thema’s zijn: gezondheid, kwaliteit en veiligheid, professioneel handelen en het verpleegkundig proces. Het development programma is vakoverstijgend. En het leren vindt vooral  op de werkplek plaats gekoppeld aan concrete werksituaties. Onderwijsinstellingen Viaa Windesheim, Deltion en Landstede dachten mee over de inhoud van het programma.

Engeline Plaggenmarsch, programmamanager Verpleegkundigen Nieuwe Stijl 2020

Meer informatie

U kunt ook contact opnemen met de programmamanager Verpleegkundigen Nieuwe Stijl 2020, Engeline Plaggenmarsch, nieuwestijl2020@isala.nl.