Contact

Verpleegkundigen nieuwe stijl

  1. Verpleegkundigen nieuwe stijl
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Binnen Isala gaat men werken met een nieuwe functie: Regieverpleegkundige. Deze functie is niet langer voorbehouden aan verpleegkundigen met een initiële hbo-v diploma.

Aandacht en erkenning

In Isala willen we aandacht en erkenning geven voor opgedane werkervaring en competenties. Het is dus mogelijk om met een mbo-v of inservice achtergrond te solliciteren op de functie van regieverpleegkundige. Wel volgt er voor alle kandidaten een selectieassessment. Hierbij wordt het HBO werk en denkniveau vastgesteld en de geschiktheid voor de functie. Het assessment is alleen bedoeld voor de aanstelling tot regieverpleegkundige op de algemene verpleegafdelingen. Ook biedt het assessment geen toegang tot verdere specialisaties zoals Physician Assistent en Verpleegkundig Specialist. Hiervoor is nog altijd het doorstroomtraject hbo-v een vereiste.

Waarom werken met de functie van regieverpleegkundige?

Tot nu toe deden mbo en hbo afgestudeerden ongeveer het zelfde werk, terwijl de opleidingen verschillen. Daarnaast is de zorg flink veranderd. Patiënten zijn mondiger en hun zorgvraag is steeds ingewikkelder. Zorgverlening vindt vaker dichter bij huis plaats. Er is meer kennis en techniek speelt een grotere rol. Deze veranderingen vragen om andere competenties. De regieverpleegkundige heeft specifieke taken en verantwoordelijkheden in het totale zorgproces van de patiënt, ook binnen de keten, en richt zich op thema’s als Evidence Based werken, connected care en op het monitoren van zorguitkomsten. Het belangrijkste doel van de nieuwe verpleegkundige functies is ervoor zorgen dat zorgprofessionals goed toegerust zijn voor de huidige zorgvraag én die van de toekomst.

Verpleegkundige en regieverpleegkundige

In 2019 is er besloten dat er geen nieuwe wet BIG meer komt. Isala heeft besloten wel te blijven werken met de functie van verpleegkundige en die van regieverpleegkundige. Het biedt voor de verpleegkundigen een aantrekkelijk doorstroomperspectief om toe te groeien naar de functie van regieverpleegkundige. Maar niet iedereen zal regieverpleegkundige worden. Juist de verpleegkundigen hebben we ook binnen onze organisatie hard nodig.

Uitproberen in de proeftuin

Iedere klinische afdeling in Isala is ongeveer een half jaar lang proeftuin. Verpleegkundigen kunnen dan proeven aan de nieuwe functie van regieverpleegkundige. De afdelingen zijn, binnen bepaalde kaders, vrij om zelf in te vullen hoe zij met de nieuwe rollen gaan werken. Het werken met de twee verpleegkundige functies is namelijk maatwerk en moet aansluiten bij de werkprocessen op de afdelingen. Afdelingen leren veel van hun proeftuintijd. Medewerkers zijn bewuster bezig met hun vak en het wordt duidelijk op welk gebied nog kennis mist.

Professionaliteitsscan

Iedere verpleegkundige kreeg de mogelijkheid om een professionaliteitsscan in te vullen, de zogenoemde Frenetti scan. Met behulp van 96 vragen konden verpleegkundigen bepalen waar ze staan in hun vak. Maar ook: waar wil je nog naar toe groeien? Wat voor extra opleiding wil je nog volgen? Daarnaast wordt per vraag aangegeven welke antwoorden overeenkomen met de functie van verpleegkundige en functie van regieverpleegkundige.

Development programma

Uit de ingevulde professionaliteitsscans blijkt dat er een grote scholingsbehoefte is onder verpleegkundigen. Daarom trekt Isala vier jaar uit voor een development programma. Een ontwikkelingsprogramma voor verpleegkundigen individueel, maar ook voor afdelingen. De thema’s zijn: gezondheid, kwaliteit en veiligheid, professioneel handelen en het verpleegkundig proces. Het development programma is vakoverstijgend. En het leren vindt vooral op de werkplek plaats gekoppeld aan concrete werksituaties. Onderwijsinstellingen Viaa Windesheim, Deltion en Landstede dachten mee over de inhoud van het programma.

Ervaringen