Contact

Health Innovation Park (HIP)

  1. Health Innovation Park (HIP)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Met de inzet op de topsector Health is er in de regio een infrastructuur ontstaan van waaruit volop ingezet wordt op de innovatie- en human capital agenda.

De partners, waaronder de Isala Academie, hebben de coöperatieve vereniging HIP opgericht om van daaruit nog gerichter in te kunnen zetten op de geformuleerde ambitie:

Het Health Innovation Park is dé centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in de regio Zwolle. Ondernemers, zorgorganisaties, kennisinstellingen, zorgverzekeraars en overheden komen naar het park voor kennis, netwerk en ondersteuning.

Het HIP richt zich met haar innovatieagenda op:

  • transitie van tweedelijns zorg naar eerstelijns zorg en het vergroten van zelfredzaamheid;
  • vernieuwen en optimaliseren van bedrijfsprocessen;
  • medische toepassingen.

Samen jagen de leden van het HIP innovatie op de zorgmarkt aan met als resultaat: meer werkgelegenheid, lagere zorg kosten en een hogere kwaliteit van zorg. Naast de innovatieagenda is ook nadrukkelijk ingezet op de human capital agenda met de ontwikkeling en tekening van het manifest 'Buiten de oevers', de formering van de strategische kopgroep (namens Isala Raad van Toezicht) en de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma om daarmee te komen tot een gezamenlijk aantrekkelijk regionale health arbeidsmarkt. Vanuit de partners is het HIP gevraagd om in de realisatie hiervan en in de uitrol van het uitvoeringsprogramma, waar de aanvraag bij het MBO-investeringsvraag deel van uitmaakt, een regisserende en coördinerende rol te spelen.

Meer informatie www.healthinnovationpark.nl