Contact

Agressie en lastig gedrag - hoog risico afdelingen basis

 1. Agressie en lastig gedrag - hoog risico afdelingen basis

Alle medewerkers in het ziekenhuis hebben wel eens te maken met emotioneel beladen situaties. Slecht nieuws of ontevredenheid over het beleid of procedures van het ziekenhuis kunnen leiden tot een uitbarsting van heftige emoties, maar ook tot grensoverschrijdend en agressief gedrag. Zoals eisen, commanderen, uitschelden, (seksuele) intimidatie en bedreigingen.

Als medewerker zit je in een spagaat: aan de ene kant voel je een grote zorgplicht, aan de andere kant maakt het gedrag van de patiënt of hun naasten goede hulpverlening onmogelijk. Niet alleen is het lastig goede zorg te leveren als je je onveilig of onzeker voelt, het heeft ook een negatieve impact op je eigen gemoed en werkplezier.

Je moet als medewerker het inzicht hebben en je bewust zijn van je eigen invloed (negatief én positief) op een situatie waarin de ander emotioneel en boos reageert, zodat je kwalijk gedrag kunt ombuigen naar acceptabel gedrag. Tijdens potentiële conflictsituaties moet je de juiste communicatieve vaardigheden in kunnen zetten zodat er überhaupt geen agressie wordt oproepen, of dat de agressie wordt begrensd, met behoud van de relatie. Daarnaast is het belangrijk dat (potentieel) escalerende situaties professioneel worden opgevangen door goede communicatie en afstemming met de beveiligers.

Naast het inzetten van alle communicatieve vaardigheden die in vele gevallen al leiden tot de-escalatie, kunnen zich onveilige situaties voordoen waarin fysiek ingrijpen noodzakelijk is, omdat deze situaties niet meer op een andere manier zijn op te lossen.

Programma

Deze training bestaat uit twee delen.

Na het eerste deel van de training heb je meer inzicht in agressie, meer vertrouwen in jezelf en ben je getraind in de relevante vaardigheden om met de diverse vormen van agressie om te gaan. Je kunt heftige emoties opvangen en ombuigen, waarbij patiënten en hun naasten zich gezien en gehoord weten. De verworven inzichten en vaardigheden en het toegenomen zelfvertrouwen heeft een niet te onderschatten invloed op het werkplezier, de productiviteit en de relatie met patiënten en familieleden.

Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

 • Herkennen van agressie: wat verstaat men onder agressie?
 • Inzicht krijgen in je eigen reactie en jouw invloed op de situatie
 • Spanningsniveau en eigen emoties onder controle houden
 • Voorkomen van agressief gedrag
 • Opvangen en Ombuigen van heftige emoties
 • Grenzen aangeven met behoud van de relatie
 • Agressieprotocol

Het tweede deel van de training richt zich op persoonlijke veiligheidstechnieken en humane begeleidingsvaardigheden.

Onderwerpen die in het tweede deel aan bod komen zijn:

 • Signaleren van stress bij je jezelf en bij de ander
 • Stressmanagement: grip op eigen emoties en verlagen van je stressniveau
 • Afstand – nabijheid: hoe bewaak je jouw ruimte wanneer je je onveilig voelt
 • Theorie van het menselijke verdedigingssysteem (MVS)
 • Theorie en praktijk van het didactische proces bij training persoonlijke vaardigheidstechnieken (PVT): de ‘flinch’ reactie
 • Het eigen maken van de technieken in de persoonlijke veiligheid
 • Het eigen maken van de technieken in humane begeleidingsvaardigheden (HBV)
 • In samenwerking met beveiligers en AWN-hoofden iemand op humane wijze begeleiden of beperken
 • Bespreken van weerstanden en emotionele reacties die kunnen ontstaan in de groep
 • Juridisch kader: wat mag en wat moet bij fysiek ingrijpen.

Voor wie?

Voor alle medewerkers van de volgende afdelingen: MPU, SEH, Avondweekendnachthoofden, Beveiliging en de verpleegafdelingen Neurologie en Interne.

Werkwijze

Deze training is praktijkgericht van opzet. Om tijdens de training sneller een verdieping te kunnen maken, vragen we je ter voorbereiding een presentatie door te nemen en de vragen te beantwoorden.
Het eerste deel van de training is in samenwerking met een trainersacteur. De simulaties met een acteur geven de medewerkers de ruimte om hun eigen, ideale toepassing van het geleerde te ontdekken. Het tweede deel van de training wordt door twee trainers verzorgd.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie. Deze training is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

De training duurt één dag.

Groepsgrootte

Minimaal tien, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

Voor medewerkers van Isala bedragen de kosten € 170,- per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie