Contact

Agressie verbaal - herhaling

  1. Agressie verbaal - herhaling

Medewerkers in een ziekenhuis worden steeds vaker geconfronteerd met agressieve reacties van patiënten en bezoekers. Vier op de vijf artsen en verpleegkundigen worden tijdens hun werk wel eens bedreigd of uitgescholden. In de basistraining krijgt u handvatten aangereikt om op een goede manier met verbale agressie om te gaan. In deze training wordt de theorie herhaald door middel van een toets, maar wordt er vooral geoefend met een actrice om praktijksituaties te trainen.

Programma

  • toets doornemen;
  • praktijksituaties voorbereiden;
  • uitspelen van praktijksituaties met feedback.

Voor wie?

Medewerkers die in hun dagelijkse taakuitoefening risico lopen op een confrontatie met verbale agressie en van wie verwacht mag worden dat zij deze ongewenste situatie goed kunnen inschatten en op kunnen vangen. Voor het volgen van deze training is het noodzakelijk dat u de basistraining agressie – verbaal heeft gevolgd.

Werkwijze

De lesstof wordt op een interactieve manier aangeboden. Uitgangspunt hierbij is de dagelijkse praktijk van u als deelnemer. Naast de trainer is er een trainingsacteur aanwezig, waarmee situaties worden nagespeeld.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie. Deze training is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

Deze training duurt drie uur.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

De kosten bedragen € 80 per persoon. Het is ook mogelijk om per team of afdeling aan te melden.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie