Contact

Bedrijfsopvangteam - collegiaal ondersteuner

  1. Bedrijfsopvangteam - collegiaal ondersteuner

Als collegiaal ondersteuner heeft u een belangrijke taak op het moment dat een directe collega een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt op het werk. U bent als collegiaal ondersteuner geen hulpverlener. Wat u wel doet is in gesprek gaan met uw collega, deze op te vangen, te volgen waardoor u kunt signaleren wanneer reacties wel of niet zorgelijk zijn, er sprake is van een gezond verwerkingsherstelproces of wanneer reacties op de ingrijpende gebeurtenis wel aanleiding geven voor doorverwijzing. Een bedrijfsopvangteam (BOT) komt tot stand op initiatief van de afdeling, na voorlichting over wat er nodig is om een BOT op te zetten en wat een BOT inhoudt. De collegiaal ondersteuner(s) worden gekozen op voordracht van de teamleden.

Programma

Het programma bestaat uit twee dagdelen. Tijdens dagdeel één krijgt u informatie over uw taak als collegiaal ondersteuner, de organisatie hiervan, theorie over wat een gezond verloop van verwerking is en waar de grens hiervan ligt. Ook theorie over communicatie en communicatieve vaardigheden. Daarnaast worden gespreksvaardigheden geoefend. Met name het actief luisteren.

Dagdeel twee begint met een toetsing van de theorie en informatie van het eerste dagdeel. Daarna gaat u het voeren van de gesprekken (drie-gesprekken model) oefenen. Dit gebeurt aan de hand van realistische casussen waarbij een acteur/actrice de collega is die de ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt.

Voor wie?

De training is bedoeld voor aspirant BOT’ers die door hun team voor deze neventaak zijn gekozen. BOT’ers kunnen medewerkers in verschillende functies zijn waarbij de volgende zaken van belang zijn:

  • Vermijden van hiërarchische of afhankelijkheidsverhoudingen zodat er vrijuit gesproken kan worden.
  • De medewerker moet goed in het team liggen.
  • De medewerker is BOT’er op basis van vrijwilligheid.
  • De BOT’er is bereid tot het volgen van de basistraining en de jaarlijkse bijscholing.
  • De BOT’er beschikt over de volgende eigenschappen: communicatief vaardig, goed luisteren, empathisch vermogen, robuust, daadkrachtig, betrouwbaar en pro-actieve persoonlijkheid.

Werkwijze

Indien u als leidinggevende een BOT overweegt op te starten, kan contact opgenomen worden met Grietje de Roos via (038) 424 70 87 of g.de.roos@isala.nl. Zij is de bedrijfsmaatschappelijk werkster die de verantwoordelijkheid draagt voor de invoering en het functioneren van het BOT in Isala. U maakt met haar vervolgens afspraken over de verdere gang van zaken.

Accreditatie

Na de training ontvangt u een bewijs van deelname. Deze training is met zes punten geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&V.

Duur

Twee dagdelen van vier uur.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 175 per persoon, bij een groep van zes deelnemers (maximum).

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie