Contact

Besturingsfilosofie

  1. Besturingsfilosofie

Het programma Isala op Koers helpt Isala medewerkers om het werk makkelijker, efficiënter en effectiever te doen. Dankzij duidelijke informatie, goed op elkaar aansluitende processen en heldere doelen is er meer aandacht voor de patiënt. Tijdens de training wordt de aanpak van Isala op koers en de organisatiestructuur van Isala toegelicht.

Programma

Met Isala op Koers bouwen we verder aan Isala als organisatie die werkt volgens de principes van lean en in haar activiteiten stuurt op uitkomsten van zorg. Het programma heeft als doel om artsen, medewerkers en managers meer inzicht te geven in resultaten voor de patiënt en beter in staat te stellen om verbetermogelijkheden uit te voeren. Met als resultaat aantoonbaar en zichtbaar betere zorg. We doen dit onder meer door:

  • Betere doorvertaling maken van strategie naar werkzaamheden door RVE’s, afdelingen en diensten en vice versa.
  • Praktisch toepasbare instrumenten beschikbaar te stellen die prestaties en verbetermogelijkheden inzichtelijk maken.
  • Zorgketens te ontwikkelen over afdelingen heen die sturen op zorguitkomsten en patiëntbeleving.
  • Een betere aansluiting te realiseren van (medisch) ondersteunende diensten bij het primaire proces.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor de deelnemers van het Management Development programma.

Werkwijze

De training bestaat uit een interactief college door de verbetercoaches van het CVI die JCI in de portefeuille hebben.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie.

Duur

De training duurt twee uur.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training.

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie

Gerelateerde trainingen