Contact

BHV - Levensreddend handelen

  1. BHV - Levensreddend handelen

Elk bedrijf kent zijn eigen bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zij worden ingeschakeld bij calamiteiten. Daar hebben ze als taak de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van mensen, en het risico op materiële schade, zoveel mogelijk te beperken. Bedrijfshulpverleners vervullen een zogenoemde voorpostfunctie: zij doen hun werk tot het moment dat de professionele hulpdiensten, als politie, brandweer en ambulance, zijn gearriveerd.

Om uw taak als bedrijfshulpverlener uit te kunnen voeren hebt u basiskennis en vaardigheden nodig op het gebied van verlenen van eerste hulp, beperken en bestrijden van een beginnende brand, alarmeren en ontruimen. Tijdens deze training staat het onderdeel verlenen van eerste hulp centraal.

Programma

Tijdens deze training leert u:

  • een gevaarlijke situatie te benoemen, na te gaan wat er is gebeurd en te bezien welke passende maatregelen u kunt nemen ten behoeve van uw eigen veiligheid en die van anderen;
  • een slachtoffer te beoordelen, na te gaan wat hem mankeert en te behandelen volgens de ABC-benadering.

Om uw vaardigheden voor het verlenen van eerste hulp te trainen, oefent u hoe u:

  • een slachtoffer gerust stelt;
  • op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgt;
  • indien nodig, het slachtoffer verplaatst;
  • eerste hulp verleent bij stoornissen van het bewustzijn, de ademhaling of de bloedsomloop;
  • eerste hulp verleent bij uitwendig letsel, brandwonden, botbreuken, ontwrichtingen of oogletsel.

Na afloop van de training kunt u aangeven wat uw afgebakende rol is binnen het taakgebied verlenen van eerste hulp.

Voor wie?

Alle medewerkers die zijn of worden belast met de bedrijfshulpverlening.

Werkwijze

De training heeft een interactief karakter, dit betekent dat van u voorbereiding en een actieve houding wordt gevraagd. De training wordt verzorgd door een erkende EHBO-docent die tevens door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) is gecertificeerd om reanimatieonderwijs te verzorgen. De richtlijnen van de NRR zijn leidend bij het onderdeel reanimatie. U sluit de training af met een proefexamen BHV.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een Isala Academie certificaat (BLS) en een bewijs van deelname (BHV).

Duur

De training duurt zes uur.

Groepsgrootte

Minimaal tien, maximaal vijftien deelnemers.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 110 per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier. De training wordt op aanvraag verzorgd voor groepen van minimaal tien personen.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie