Contact

Drijfverentest

  1. Drijfverentest

Wat zijn de drijfveren van de managers? En wat zijn de drijfveren van de medewerkers? Met de drijfverentest RealDrives Care & Cure (RDCC) krijgt u antwoord op deze vragen. Daarnaast geeft de test inzicht in de druk die medewerkers en managers ervaren in de zorgsector en in lastige werksituaties.

Waarom een drijfverentest?

Vaak hebben managers een duidelijk voorkeur in de stijl van leidinggeven. De één stuurt graag op commitment en vindt dat mensen de ruimte moeten hebben om zelf hun werk in te vullen. De ander stuurt liever op concreet handelen en compliance. Wanneer de match tussen medewerkers en leidinggevende goed is, loopt alles soepel.

Hoe zit je in elkaar?
Voor leidinggevenden is het belangrijk dat zij zichzelf kennen en in staat zijn verschillen tussen henzelf en anderen te benoemen. Ook voor medewerkers kan het handig zijn inzicht te hebben in hun drijfveer-profiel. Met een drijfverentest ontdekt u onder meer hoe u in elkaar steekt, hoe u zich aanpast aan uw omgeving en welk oordeel of gevoel u heeft bij uw omgeving. Verschillen tussen mensen worden hierdoor concreet en daarmee hanteerbaar.

In beeld
In principe heeft iedere drijfveer een functie binnen een organisatie. Maar wanneer één drijfveer volledig ontbreekt, geeft dat op lange termijn problemen. Een drijfverentest brengt alle drijfveren in beeld. In de uitslag ziet u onder meer wat iemand energie kost en wat energie geeft, hoe iemand zijn managementstijl beoordeelt en hoe iemand zijn collega’s ziet.

Voor wie?

De drijfverentest is voor individuele medewerkers of teams.

Werkwijze

Na de aanvraag voor een individuele of een groepsdrijfverentest wordt er samen met HR een tijdspad afgesproken. In dit tijdspad bespreken wij het uitzetten van de test, maar ook de manier waarop de test wordt nabesproken. Dat kan namelijk individueel of met de groep. De nabespreking wordt  gedaan door een inhoudsdeskundige. De leidinggevende kan de test aanvragen.

Groepsgrootte

Minimaal één, maximaal vijftien deelnemers.

Duur

Het maken van een drijverentest duurt ongeveer twaalf minuten. Het nabespreken van een individueel drijfverenprofiel duurt ongeveer 45 minuten. De duur van een groepsnabespreking wordt in overleg met de leidinggevende bepaald.

Kosten

Medewerkers zonder leidinggevende functie betalen 130 euro per persoon.

Aanmelden

Voor het aanmelden van individuele deelnemers en/of teams stuurt u een mail naar aanmelding@isala-academie.nl onder vermelding van 'aanvraag drijfverentest'.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

contact

Contact met de Isala Academie

Voor inhoudelijke vragen over de drijfverentest kunt u contact opnemen met HR Expertisecentrum via telefoonnummer (038) 424 58 10.

Voor overige vragen staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie