Contact

EPD - basis

 1. EPD - basis

Isala is overgestapt op HiX met standaard content. Dit nieuwe EPD vervangt verschillende systemen in het ziekenhuis, zodat zorgverleners nu vanuit één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier werken. Hierdoor kunnen patiënten erop vertrouwen dat hun medische gegevens altijd beschikbaar en actueel zijn.

Programma

Afhankelijk van uw functie krijgt u toegang tot de benodigde functionaliteiten in het programma en een bijbehorende basistraining. Tijdens deze training maakt u kennis met de rolspecifieke functionaliteiten van het EPD. U krijgt uitleg over de werkwijze van registreren en toelichting op de relevante regelgeving rondom het patiëntendossier.

We bieden zes verschillende trainingen aan:

 1. Basistraining – Dossier raadplegen en verslaglegging.
 2. Basistraining – Polikliniek en (planning) secretariaten.
 3. Basistraining – Paramedici, diagnostiek en OK.
 4. Basistraining – Artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten.
 5. Basistraining – Kliniek: verpleegkundige functies.
 6. Basistraining – Stage en coschappen.

Voor wie?

De basistraining is bedoeld voor nieuwe Isala medewerkers en voor medewerkers die voor het eerst met het EPD gaan werken. In het overzicht hieronder een opsomming van de beoogde doelgroepen voor de zes verschillende trainingen:

 1. Basistraining Dossier raadplegen en verslaglegging. De training is bedoeld voor medewerkers die vanuit hun functie beperkte verslaglegging uitvoeren of (patiënt)gegevens raadplegen zoals o.a. leidinggevenden, voedingsassistenten, helpenden, onderzoekers, baliemedewerkers en stafmedewerkers. 
 2. Basistraining Polikliniek en (planning) secretariaten. Voor medewerkers (inclusief stagiaires AAS) werkzaam op de klinische afdelingen, poliklinieken, radiologie en nucleaire die secretariële, administratieve en/of planningstaken hebben. Voor verpleegkundig consulenten en doktersassistenten die assisteren bij verrichtingen en/of spreekuren voeren met een beperkte voorschrijfbevoegdheid (inclusief stagiaires DOPP).
 3. Basistraining Paramedici, diagnostiek en OK. Voor paramedisch behandelaren van de therapiegroep, medewerkers farmacie, KCL, LMMI, anesthesie, OK, radiologie, radiotherapie, nucleaire en functieafdelingen en betreffende stagiaires.
 4. Basistraining Artsen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Voor medisch specialisten, leden van de medische staf, arts-assistenten, physician assistants en verpleegkundig specialisten (inclusief medewerkers in opleiding).
 5. Basistraining verpleegkundige functies. Voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen van klinische afdelingen, SEH, intensive care, zorgondersteuning, behandelcentrum en dialysecentrum (inclusief medewerkers in opleiding). Tevens voor verloskundigen.
 6. Basistraining Stage en coschappen. Voor coassistenten M2, M3 en studenten verpleegkunde mbo en hbo.

Werkwijze

De training wordt verzorgd door een functioneel beheerder of super user van het EPD team. Het is een informatieve training. Gedetailleerde uitleg van het systeem, praktisch oefenen en het daadwerkelijk inwerken vindt plaats op de eigen werkplek met behulp van verplichte e-learning en met hulp van een aangewezen begeleider/keyuser.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie. Het deelnemen aan de training is een voorwaarde voor het verkrijgen van uw autorisatie.

Groepsgrootte

Minimaal vier, maximaal twintig deelnemers.

Duur

De basistraining is onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers. De duur verschilt per training.

 1. Dossier raadplegen en verslaglegging duurt één uur.
 2. Polikliniek en (planning) secretariaten duurt twee uur.
 3. Paramedici, diagnostiek en OK duurt twee uur.
 4. Behandelaren: artsen, physician assistants, en verpleegkundig specialisten duurt vier uur.
 5. Verpleegkundige functies kliniek duurt vier uur.
 6. Stage en coschappen duurt drie uur.

Kosten

Medewerkers van Isala kunnen deze training kosteloos volgen.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Neem voor de actuele trainingsdata contact op met opleidingen-epd@isala.nl.Trainingen vinden plaats op de 1e en 2e werkdag van de maand en/of zijn gekoppeld aan de startmomenten voor coschappen of stageperiodes.

contact
Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie