Contact

Ergocoach - basis

 1. Ergocoach - basis

Als ergocoach speelt u een belangrijke rol bij het verminderen en voorkomen van fysieke belasting op de werkvloer. U motiveert uw collega’s om veilig en gezond te werken. U beantwoordt vragen en ziet er op toe dat de grenzen van fysieke belasting niet worden overschreden.

In deze training doet u de vaardigheden op om uw taak als ergocoach serieus te kunnen uitvoeren. Samen met de bedrijfsfysiotherapeut ontdekt u hoe u problemen ten aanzien van fysieke belasting kunt signaleren en analyseren. Hoe u kunt adviseren en hoe u de deskundigheid onder uw collega’s kunt bevorderen.

Programma

Uw werk als ergocoach bestaat uit twee kanten. Enerzijds uit het vormgeven, uitdragen en borgen van het beleid ten aanzien van fysieke belasting. Anderzijds uit het praktisch inzetten van hulpmiddelen. Deze training behandelt beide aspecten.

Zo leert u:

 • praktijkrichtlijnen voor fysieke belasting voor patiënt- en niet-patiëntgebonden handelingen benoemen;
 • benoemen welke meetinstrumenten in te zetten zijn bij het in kaart brengen van de fysieke belasting van medewerkers, in patiënt- en niet-patiëntgebonden functies.

Praktisch leert u:

 • weergeven wanneer de grenzen voor fysieke belasting worden overschreden;
 • de indicaties, contra-indicaties en de werking van hulpmiddelen;
 • til- en transfertechnieken toepassen in verschillende situaties.

Aan het eind van de training bent u in staat te benoemen wat de aandachtspunten zijn bij het:

 • analyseren van een situatie;
 • geven van advies;
 • omgaan met weerstand;
 • borgen van beleid;
 • geven van voorlichting.

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor medewerkers die de taak van ergocoach in hun pakket hebben.

Werkwijze

De training bestaat uit drie dagdelen, wordt verzorgd door een bedrijfsfysiotherapeut en heeft een interactief karakter. Dit vraagt van u dat u zich voorbereidt aan de hand van digitaal trainingsmateriaal.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie. Deze training is met twaalf punten geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

De training duurt drie dagdelen van vier uur.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 220 per persoon. Externe deelnemers betalen € 440 per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.
Voor groepen van minimaal acht personen kan de training ook op aanvraag worden verzorgd.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie