Contact

Ethiek light

  1. Ethiek light

Tijdens deze training leren de deelnemers om in hun team eenvoudige ethische vragen bespreekbaar te maken met de methode ‘ethiek light’, een groepsgesprek van ongeveer 15 minuten onder leiding van een teamgenoot. In dit gesprek wordt de situatie besproken aan de hand van drie vragen: ‘wat zie ik?’, ‘wat vind ik?’ en ‘wat doe ik?’

De gekozen onderwerpen hebben steeds te maken met de vraag waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, en doe ik die dingen wel goed? Is dit bijvoorbeeld een goede beslissing voor deze patiënt? Of waarom word ik zo verdrietig als ik voor deze patiënt moet zorgen?

De drie vragen van de methode ‘ethiek light’ helpen om helderheid te krijgen in de situatie en weer verder te kunnen. Na afloop van de training kunt u starten met deze werkvorm in uw eigen team. U kunt zelf gespreksleider zijn en/of het initiatief nemen tot een gesprek ‘ethiek light’ over een concrete werksituatie.

Programma

Na een korte theoretische inleiding volgen verschillende werkvormen. Aan het einde van de les houden de deelnemers zelf een ‘ethiek light’ gesprek in groepjes van vijf personen. Een aantal deelnemers zullen daarbij zelf gespreksleider zijn.

Voor wie?

De training is bedoeld voor verpleegkundigen (in opleiding). Deze training is een vervolg op de basisles ethiek.

Werkwijze

De training wordt verzorgd door een geestelijk verzorger. Het interactieve karakter van de training vraagt van u dat u een praktijksituatie inbrengt waarbij u dacht:  ‘Soms denk ik, waar zijn we eigenlijk mee bezig?’ Of: ‘Hoe kan dit nu gebeuren?’ Of: ‘Wat heb ik nou aan mijn fiets hangen?’. Ook moet u ter voorbereiding het artikel ‘Ethiek light’ lezen.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie. Accreditatie is aangevraagd bij het kwaliteitsregister V&V.

Locatie

De training vindt plaats in de leslokalen van de Isala Academie.

Groepsgrootte

Minimaal tien, maximaal twintig deelnemers.

Duur

De training duurt twee uur.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 40 per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie