Contact

Evidence based medicine - basis

  1. Evidence based medicine - basis

Toepassen evidence based medicine in de klinische praktijk

De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan enorm snel en nemen in complexiteit toe. Hierdoor bestaat bij de behandeling van vrijwel elke patiënt behoefte aan up-to-date informatie op het gebied van etiologie, diagnose, behandeling en prognose. Door de explosief groeiende hoeveelheid aan wetenschappelijke publicaties is het voor behandelaars een hele uitdaging de juiste antwoorden te vinden op klinische vragen.

Evidence based medicine (EBM) kan helpen om met deze informatie-overload om te gaan. EBM houdt in dat bij medische beslissingen expliciet gebruik gemaakt wordt van het best beschikbare wetenschappelijk onderzoek, in combinatie met de klinische ervaring van de behandelaar, rekening houdend met de specifieke context van de individuele patiënt. EBM wordt door velen gezien als één van de belangrijke strategieën waarmee kwaliteit van zorg in de klinische praktijk kan worden verbeterd.

Voor het toepassen van EBM zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig, waaronder het goed formuleren van vragen, literatuur zoeken en de methodologische beoordeling van wetenschappelijke literatuur.

Programma

Het totale programma bestaat uit vier dagdelen. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Gebruik van Pubmed en zoekstrategieën.
  • Veel oefenen met het berekenen van effectmaten, zoals Relatief Risico (RR), Odds Ratio (OR), en Number Needed to Treat (NNT), maar ook diagnostische parameters zoals sensitiviteit, specificiteit, likelihoodratio etc.
  • Hoe beoordeel je therapeutische artikelen, artikelen over diagnostiek en systematische reviews.

Voor wie?

De training is bedoeld voor medisch specialisten, arts-assistenten, huisartsen en andere belangstellenden zoals (onderzoeks)verpleegkundigen werkzaam binnen de gezondheidszorg. Specifieke ervaring of kennis op het gebied van EBM is niet nodig.

Werkwijze

Tijdens de training wordt in kleine werkgroepen van zes tot tien deelnemers interactief lesgegeven. De werkgroepen worden begeleid door medische specialisten van verschillende disciplines samen met een epidemioloog of epidemiologisch geschoolde arts. Tijdens de training is er ondersteuning door een medewerker van de DISC.

Accreditatie

Het programma is geaccrediteerd door het ABAN met twaalf punten. Na afloop van de training ontvangt u een certificaat/bewijs van deelname van de Isala Academie.

Duur

De training duurt twee dagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Groepsgrootte

Minimaal achttien en maximaal dertig deelnemers, verdeeld over werkgroepen van zes tot tien deelnemers.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 600 per persoon voor vier dagdelen. Voor deelnemers buiten Isala zijn de kosten € 750 per persoon. De kosten van deze training zijn inclusief de catering (lunch) en een uitgebreide reader.

Arts-assistenten van Isala kunnen deze training volledig declareren bij de ROAZ als discipline overstijgend onderwijs.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact
Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie