Contact

Evidence based practice - basis

 1. Evidence based practice - basis

In de verpleegkundige praktijk is wetenschappelijk onderzoek en de toepassing van de resultaten daarvan, de laatste jaren flink in opkomst. Om de uitkomsten van verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek op een goede manier in de praktijk te implementeren, zijn specifieke vaardigheden nodig. Door gebruik te maken van de methodiek van evidence based practice (EBP), kan wetenschappelijke kennis vertaald worden naar de beroepspraktijk. De meest gebruikte definitie van EBP geeft goed weer hoe die wetenschappelijke kennis daar een rol in kan spelen.

Definitie evidence based practice:
Evidence based practice is het zorgvuldig, expliciet en hoe deskundig gebruik van het huidige beste bewijsmateriaal om beslissingen te nemen voor individuele patiënt. De praktijk van Evidence based practice impliceert het integreren van individuele klinische expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematisch onderzoek beschikbaar is. De voorkeur, wensen en verwachtingen van de patiënt spelen bij de besluitvorming een centrale rol.

In de opleiding HBO verpleegkunde wordt sinds een aantal jaren al aandacht besteed aan het verwerven van onderzoekscompetenties. Verpleegkundigen die in hun opleiding geen onderzoekscompetenties ontwikkeld hebben, missen vaak de vaardigheden om wetenschappelijke kennis een plaats te geven binnen hun beroepsuitoefening. De training Evidence based practice is er op gericht om verpleegkundigen die specifieke onderzoekscompetenties te laten ontwikkelen. Daarmee kan de verpleegkundige zelf, binnen de beroepspraktijk, een keuze maken hoe EBP toe te passen.

Programma

Aan het eind van deze training kunt u zelfstandig;

 • benoemen wat EBP is;
 • benoemen wat het belang is van EBP voor de verpleegkundige zorg;
 • de vijf stappen van EBP benoemen;
 • praktijkvariatie en achterliggende klinische onzekerheden herkennen en benoemen;
 • klinische onzekerheden omzetten in kritische vragen;
 • een implementatieplan uitvoeren;
 • het implementatieproces evalueren;
 • handelen bij problemen/weerstanden (afdelingsniveau).

Onder begeleiding van een expert kunt u na de training:

 • een Pico formuleren;
 • wetenschappelijk bewijs zoeken;
 • de validiteit van gepubliceerde studies beoordelen;
 • een weloverwogen keuze maken op basis van de drie pijlers van EBP;
 • op het proces reflecteren;
 • een implementatieplan voorstellen;
 • een implementatieplan opstellen.

Voor wie?

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, paramedici.

Werkwijze

Ter voorbereiding op de training voert u en voorbereidingsopdracht uit. Daarnaast loopt een verwerkingsopdracht als rode draad door de training.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van de Isala Academie. Deze training is met twaalf punten geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

De training duurt twee dagen. U bereidt zich voor via het Leerportaal van de Isala Academie.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

De kosten voor deze training zijn nog niet bekend.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie