Contact

Inhalatiemedicatie en inhalatietechniek

  1. Inhalatiemedicatie en inhalatietechniek

Iedere longpatiënt heeft in zeker mate last van benauwdheid en kortademigheid. Door juist gebruik van inhalatiemedicatie verminderen deze klachten. Onjuist gebruik van de inhalator kan leiden tot het selectief innemen van de medicatie. Als zorgverlener kunt u hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patiënt van praktische tips te voorzien.

In de gezondheidszorg komt u regelmatig medicatie tegen die via inhalatie wordt toegediend. Uw taak hierbij is onder andere het geven van inhalatie-instructie. Het is belangrijk dat u weet wat er gebeurt als iemand medicijnen inhaleert, wat de werking is en hoe er geïnhaleerd moet worden. Tijdens deze training wordt uitgelegd en geoefend welke inhalatiemedicijnen en inhalatoren er zijn en in welke geneesmiddelengroepen ze vallen.

Tijdens deze interactieve training worden de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie besproken en geoefend met behulp van bestaande inhalatoren. Het geven van instructie kunt u in een online nascholing niet leren, want daar is ook oefening voor nodig en feedback op uw handelingen.

Programma

De training start met een interactieve presentatie over inhalatiemedicatie, waarbij de verschillende groepen geneesmiddelen besproken zullen worden. Daarna is er aandacht voor de verschillende inhalatoren en de specifieke gebruiksaanwijzing. Vervolgens is er tijd om te oefenen. Tijdens dit oefenen zal getoetst worden of u de achterliggende theorie kunt integreren in uw eigen praktijk. Een actieve deelname wordt verwacht.

Voor wie?

De training is bedoeld voor verpleegkundigen niveau 4 en 5 (in opleiding) en overige doelgroepen op basis van aanvraag.

Werkwijze

De training wordt verzorgd door inhoudsdeskundige trainers en heeft een interactief karakter. Het interactieve karakter van de training vraagt voorbereiding aan de hand van digitaal trainingsmateriaal. Naast de interactieve presentatie wordt uw kennis en vaardigheid getoetst door middel van een spel.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie. Deze training is met twee punten geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

De training duurt twee uur.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf personen.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 50 per persoon. Voor externe deelnemers bedragen de kosten € 100 per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.
Voor groepen van minimaal acht personen kan de training ook op aanvraag worden verzorgd.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie