Contact

Intercollegiale toetsing

  1. Intercollegiale toetsing

​Intercollegiale toetsing is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij de professional inzicht en feedback krijgt op zijn handelen. Dit alles om de kwaliteit van zorg te handhaven of te verbeteren. Intercollegiale toetsing is een georganiseerde en gestruc­tureerde activiteit en een vast onderdeel van het werk.

Maar hoe zet u intercollegiale toetsing op? Waar moet u rekening mee houden? Wat kunt u als toetser zoal tegenkomen en welke methode gebruikt u?

In deze training gaat u ermee aan de slag. Door zelf te ervaren, maakt u zich kennis en vaardigheden eigen die nodig zijn om als toetser in de praktijk aan de slag te gaan.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit. In het theoriegedeelte wordt aandacht besteed aan toetsen in de praktijk, feedback geven en valkuilen bij het intercollegiaal toetsen. De deelnemers gaan met de opgedane kennis aan de slag om elkaar in een oefensituatie te toetsen.

Voor wie?

Deze training wordt per afdeling aangeboden met een groepsgrootte van zes tot acht personen. Ook vrije inschrijving is mogelijk, bij voldoende deelname start de training.

Het profiel van een toetser ziet er als volgt uit:

  • Ervaren medewerker (meer dan drie jaar werkervaring ziekenhuisbreed, waarvan minimaal één jaar werkervaring op de betreffende afdeling).
  • Bekwaam in de (voorbehouden en risicovolle) handelingen die getoetst gaan worden.
  • De medewerker is op de hoogte van de protocollen van de (voorbehouden en risicovolle) handelingen.
  • De medewerker is gemotiveerd en enthousiast om zijn/haar collega’s te toetsen en kan feedback geven.
  • De medewerker beschikt over het vermogen tot kritische zelfreflectie.

Voor verpleegafdelingen zal de training aangeboden worden in combinatie met perifeer infuus. Indien een andere afdeling zich inschrijft voor deze training zal er afstemming moeten plaatsvinden om het praktijkgedeelte vorm te geven.

Werkwijze

Een kerntrainer van de Isala Academie verzorgt de training. Er worden verschillende toetssituaties nagespeeld. Het interactieve karakter van de training vraagt van u een actieve houding. Daarnaast vragen wij u om het leerportaal, de e-learning van intercollegiale toetsing en (indien van toepassing) perifeer infuus door te nemen.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&V.

Duur

De training duurt drieenhalf uur.

Groepsgrootte

Minimaal zes, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen 85 euro per persoon. Voor externe deelnemers zijn de kosten op aanvaag.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie