Contact

Leergang professional plus educatie

 1. Leergang professional plus educatie

In Isala houden verpleegkundigen en andere medewerkers zich bezig met het leren op een afdeling of binnen een specialisme. Het doel is om op een integrale, procesmatige wijze de kwaliteit van zorg of werkzaamheden te verbeteren en/of te borgen vanuit één aandachtsgebied. De leergang is bedoeld voor alle professionals met een educatietaak op de afdeling.

De kerntaken van de professional met een educatietaak zorgen ervoor dat:

 • Leren op de werkplek ondersteunend is aan het behalen van de doelstellingen van Isala zoals beschreven in de doelstellingenbrief en strategienota.
 • Er standaardisatie ontstaat van leerprocessen door studenten en medewerkers op de werkplek.
 • Er professionalisering plaatsvindt van medewerkers op een afdeling, waarbij voldaan wordt aan de standaarden vanuit Isala (bijvoorbeeld Kwaliteitspaspoort), externe partijen (bijvoorbeeld CZO), beroepsverenigingen (bijvoorbeeld Kwaliteitsregisters) en individuele wensen van een medewerker.
 • De visie op leren van Isala tot uiting komt op de werkplek (702010 principe).
 • De medewerkers plus educatie ambassadeurs zijn m.b.t. het leren op afdelingen, waardoor ze samen met de opleidingsadviseurs van de Isala Academie het instrument opleiden en leren effectief en efficiënt kunnen inzetten op afdelingsniveau.
 • Er ogen en oren in het team voor de leidinggevende zijn, waardoor veranderingen, transities en innovaties vorm krijgen.

Na de leergang heeft u meer handvatten om bovenstaande op de afdeling te bereiken en heeft u vooral inzicht in uw eigen rol en positie als professional met een educatietaak op de afdeling. De leergang wordt mede ontwikkeld en gegeven door externe partners.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Organisatiestructuur en drijfveren ( u ontvangt voorafgaand aan de leergang de test en een afspraak voor een persoonlijke terugkoppeling). Positionering en rol van professional met educatietaak (1 dag).
 • Veranderkunde aan de hand van het Veranderkrachtmodel (2 x een dagdeel).
 • Strategisch leren en opleidingsjaarplan (1 dag).
 • Collegiale coaching (1 hele dag en 2 dagdelen, in totaal 4 bijeenkomsten).
 • Intervisie (5 bijeenkomsten, gericht op veranderkrachtmodel en positie van professional plus.

Voor wie?

Voor medewerkers van Isala die educatietaken hebben op de afdeling, werken binnen het profiel van verpleegkundige plus educatie, coördinerend verpleegkundige educatie, coördinerend medewerker educatie, opleidingsfunctionaris.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

Het totale programma heeft een doorlooptijd van 12 maanden. Voorwaardelijk is dat alle contactmomenten gevolgd worden. Er is geen inhaalmogelijkheid, dus schrijf alleen in als u zeker bent van deelname bij alle contactmomenten.

Groepsgrootte

Minimaal twaalf, maximaal vijftien deelnemers.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 1.100 per persoon. Hier komen de kosten van de drijfverentest (€ 182) nog bij indien deze nog niet eerder is afgenomen. De training is exclusief lunch. Wanneer de training binnen een maand voor aanvang geannuleerd wordt, zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden.

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Heeft u behoefte aan meer informatie? Voor organisatorische en inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Mayella Stremmelaar van de Isala Academie via telefoonnummer (038) 424 58 04 of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie