Contact

Methodologie en statistiek

  1. Methodologie en statistiek

In medisch wetenschappelijk onderzoek is een goede methodologie en statistische analyse onontbeerlijk. In de basistraining methodologie en statistiek zullen vele basisbegrippen worden behandeld.

Gezien het feit dat methodologie ten grondslag ligt aan valide en betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek, zal er veel aandacht worden besteed aan methodologie. Voor diegenen die een wetenschappelijk onderzoek vanaf het begin op gaan zetten, dus een onderzoeksopzet gaan maken, is er binnen de training de mogelijkheid om dit begeleid te doen.

De training methodologie en statistiek is bedoeld voor zowel medewerkers als externen die te maken zullen gaan krijgen met het opzetten van medisch wetenschappelijk onderzoek en/of data analyse.

Programma

Dag 1

Module 1: onderzoeksopzet (van probleemstelling naar onderzoeksontwerp)

Dag 2

Module 2: data (meetniveau)
Module 3: klinimetrie (eigenschappen meetinstrumenten)
Module 4: database

Dag 3

Module 5: beschrijvende statistiek
Module 6: correlatie en lineaire regressie
SPSS practicum 1

Dag 4

Inferentiële statistiek (toetsen van hypothesen)
Toetsen (gepaard/ongepaard; categoriaal/continu; parametrisch/niet-parametrisch)
SPSS practicum 2

Voor wie? 

De training is bedoeld voor een ieder die betrokken is bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek en/of het analyseren van data. De training is toegankelijk voor personen met een lopende of afgeronde opleiding op WO niveau en een afgeronde opleiding op HBO niveau, op het gebied van de gezondheidszorg. Er wordt geen tot weinig wetenschappelijke voorkennis verondersteld.

Werkwijze

Tijdens de training zal informatie overdracht plaatsvinden door middel van PowerPoint presentaties. Op de laatste twee dagdelen wordt er gewerkt met SPSS.

Let op
Voor Isala medewerkers in opleiding (coassistenten, arts-assistenten) zijn er concurrent licences van SPSS beschikbaar. Deelnemers dienen een koppeling van hun account zelf aan te vragen (coassistenten bij het bureau coassistenten, en arts-assistenten bij het bureau arts-assistenten). In heel Isala kunnen maximaal zeven personen tegelijkertijd ingelogd zijn. Daarom verdient het de aanbeveling om een laptop met SPSS mee te nemen naar de practica, voor het geval de concurrent licences in gebruik zijn. Eventueel zijn er voor deelnemers niet in opleiding, die geen laptop met SPSS beschikbaar hebben, twee computers met een lokale versie van SPSS beschikbaar bij de Isala Academie.

Accreditatie

De training is ABAN geaccrediteerd met tien punten. Om deze punten te ontvangen dient men 100% te volgen. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een certificaat, mits voldaan aan de gestelde eis van 100% aanwezigheid.

Duur

Vier dagdelen, een maandagmiddag en drie dinsdagmiddagen.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

De kosten bedragen € 475 per persoon. Studenten betalen € 300 per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Ook is het mogelijk om medewerkers of wetenschappelijke onderzoeken vanuit het researchbureau van de Isala Academie te laten begeleiden.

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie