Contact

Moreel beraad – praktijksituatie

  1. Moreel beraad – praktijksituatie

​Stelt u zichzelf als zorgverlener, tijdens het werken met patiënten, ook regelmatig vragen? Kan dat wel wat ik doe? Mag dat wel? Handel ik in overeenstemming met algemeen geldende waarden en normen, en met die van mijzelf?En komt dan ook de vraag in u op hoe u dit kunt bespreken met uw collega’s?

Tijdens een bijeenkomst moreel beraad bespreken we een concrete praktijksituatie met een aantal teamleden. Wanneer verschillende disciplines bij die situatie betrokken zijn, geeft het een meerwaarde aan de bespreking als die disciplines ook vertegenwoordigd zijn.

Programma

Uw concrete praktijksituatie wordt besproken aan de hand van het stappenplan wat u vooraf wordt toegestuurd. De vragen uit het stappenplan helpen u om de situatie duidelijk te krijgen. U stelt eerst samen vast wat de morele vraag is. Daarna verzamelt u zoveel mogelijk argument die binnen het team leven rond deze vraag. Vervolgens onderzoekt u welke waarden daarachter zitten. Bij de laatste stap bepaalt u wat in deze situatie de beste handelingsoptie is.

Eén van de teamleden schrijft een kort verslag van de bijeenkomst, waarin in elk geval de morele vraag vermeld wordt en waarin de afspraken staan over wat gedaan zal worden in deze concrete situatie. Dit verslag wordt ter vaststelling aangeboden aan de gespreksleider.

Voor wie?

Artsen en zorgprofessionals met een mbo/hbo/wo-opleiding in de zorg die betrokken zijn bij concrete praktijksituaties of hiermee affiniteit hebben. Het verdient de voorkeur om eerst de training Ethiek – basis te volgen.

Werkwijze

Deze praktijkgerichte gespreksmethode wordt geleid door een ethica of een voor dit doel opgeleide gespreksleider. Een door u aangedragen praktijksituatie is het uitgangspunt voor het gesprek. Vooraf ontvangt u een format voor het beschrijven van deze praktijksituatie. Tijdens de bijeenkomst moreel beraad worden uw vragen in een ethisch perspectief geplaatst: u ontdekt wat voor u en uw collega’s van waarde is en hoe u dat in de praktijk kunt toepassen.

Accreditatie

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname. De training is geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

De bijeenkomst duurt een uur.

Groepsgrootte

Minimaal acht, maximaal twaalf deelnemers.

Kosten

Een groepssessie voor een afdeling kost € 225 per bijeenkomst. Voor arts-assistenten gelden maatwerkafspraken.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor inhoudelijke vragen over de training kunt u contact opnemen met Annie Hasker (Geestelijke verzorging) via telefoonnummer (038) 424 73 02.

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie