Contact

Pediatric Advanced Life Support

 1. Pediatric Advanced Life Support

Specialistische reanimatie van een kind

​Bij kinderen komt een secundaire circulatiestilstand als gevolg van respiratoir of circulatoir falen vaker voor dan een primaire circulatiestilstand door een ritmestoornis. De kans op overleving van circulatiestilstand is klein. Vroegtijdige herkenning en directe adequate behandeling van een ernstig bedreigd kind kan een circulatiestilstand voorkomen en is dus van levensbelang (bron: NRR richtlijn specialistische reanimatie van kinderen, bladzijde 68).

Programma

Aan het eind van deze training kunt u:

 • demonstreren hoe u de diagnose stelt aan de hand van het ABCDE;
 • laten zien dat u de PBLS techniek beheerst;
 • demonstreren dat u de patiënt op de kap kunt beademen en indien gewenst kunt intuberen;
 • laten zien dat u de verschillende hartritmes kunt beoordelen en hierop kunt reageren;
 • de defibrillator veilig gebruiken;
 • reversibele oorzaken benoemen en eventueel uitsluiten;
 • de verschillende rollen binnen het reanimatieteam uitvoeren;
 • onderbouwen waarom er tijdens een reanimatie kan worden afgeweken van het protocol;
 • naast het opvolgen van de instructies door de leider, actief meedenken;
 • aangeven welke benodigde postreanimatiezorg u moet bieden;
 • een reeds opgestarte reanimatie overnemen en in teamverband de patiënt in een zo goed mogelijk stabiele/veilige situatie brengen en/of overbrengen naar de daarvoor bestemde afdeling (IC/CC).

Voor wie?

Leden reanimatieteam, artsen die opdracht geven tot sedatie, sedatie toedienen en/of patiënt bewaken.

Werkwijze

De training Pediatric Advanced Life Support is bedoeld om deelnemers, in teamverband, reanimatiescenario's uit te laten voeren met gebruik van de in de ERC protocollen vastgestelde interventies. De deelnemer wordt geacht de Pediatric Basic Life Support (PBLS) volledig te beheersen. Na de PBLS-check wordt er in vier verschillende scenario's geoefend.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van de Isala Academie. Deze training is met twee punten geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

De training duurt twee uur. U bereidt zich voor via het Leerportaal van de Isala Academie.

Groepsgrootte

Minimaal vier, maximaal zes deelnemers.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 55 per persoon.

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact
Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie