Contact

Signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld

  1. Signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld

Huiselijk geweld, oudermishandeling, overbelaste mantelzorg en kindermishandeling ontstaan niet van de een op de andere dag: het begint vaak met een incident en ontwikkelt zich veelal tot langdurig en soms ernstig geweld. Geweld dat ernstige schade kan veroorzaken, op korte en lange termijn. In uw werk heeft u kansen om signalen op te vangen van kinderen, volwassenen of ouderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld. Deze e-learning is bedoeld om signalen te herkennen en om te leren werken volgens de stappen van de meldcode met afwegingskader.

Programma

In deze e-learning krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om de verschillende vormen van huiselijk geweld te signaleren en daar zorgvuldig in te handelen.

  • U krijgt inzicht in verschillende vormen van huiselijk geweld (definitie, omvang, vormen, profielen en gevolgen, beschermende en risicofactoren, geweldspiraal bij partners, basiszorg en veiligheid bij kinderen, kindcheck).
  • U weet op welke signalen u kunt letten (in kaart brengen van signalen).
  • U kunt met vertrouwen en in overleg met betrokkenen handelen volgens de stappen van de meldcode (stappen van de meldcode, taken en grenzen bij het hanteren van de meldcode, privacy en beroepsgeheim, dossiervorming, wegen van de zorgelijke signalen en gebruik maken van het afwegingskader).
  • U weet hoe u uw zorgen met de betrokkenen kunt bespreken.
  • U weet waar u terecht kunt als u ondersteuning wilt als u zorgen hebt over de patiënt en/of diens netwerk (intern aandachtsfunctionarissen, medisch maatschappelijk werk en aandachtsvelders, extern Veilig Thuis).

Voor wie?

De training is bedoeld voor alle medewerkers van Isala die directe zorg leveren aan patiënten.

Werkwijze

De training wordt door middel van een e-learning met verschillende audio en filmfragmenten aangeboden.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie.

Duur

De e-learning bestaat uit 5 modules. De algemene module is geschikt voor iedere zorgprofessional en duurt ongeveer een half uur.
De andere 4 modules: Kindermishandeling, Ouderenmishandeling, Kindcheck en Huiselijk Geweld duren ongeveer 20 minuten. Professionals kunnen die module doen die aansluit bij hun werk. Uiteraard mogen ook alle 4 de modules gevolgd worden.

Verdiepingsworkshop

De aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vinden het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling en organisatie. Naast deze e-learning is het dan ook mogelijk om een verdiepingsworkshop te volgen. Voor komend jaar 2021 verwachten we de scholing “Bespreekbaar maken van je zorgen met de betrokkenen” (meer info volgt medio 2021).

Kosten

Isala medewerkers en specialisten betalen geen kosten.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Aanmelden

Ga voor meer informatie naar het online aanmeldformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie