Contact

Spiegelgesprek organiseren

  1. Spiegelgesprek organiseren

​In de waan van de dag ontstaan makkelijk blinde vlekken in het professionele handelen. Het horen van ervaringen van patiënten drukt zorgverleners met de neus op de feiten en biedt eyeopeners voor verbetering van de zorg. Een manier om ervaringen van patiënten te horen is het houden van spiegelgesprekken. Bij het organiseren van een spiegelgesprek op de afdeling of binnen de zorglijn, komt nog heel wat kijken. Tijdens deze training leert u hoe u op uw eigen afdeling of binnen uw eigen zorglijn een spiegelgesprek kunt organiseren. Het volgen van deze training is een voorwaarde om een spiegelgesprek te mogen organiseren.

Programma

Door het volgen van de training ‘Organiseren van een spiegelgesprek’ bent u bevoegd om een spiegelgesprek op uw eigen afdeling of binnen uw eigen zorglijn te organiseren. Tijdens de training komen alle stappen aan de orde die onderdeel uitmaken van een goede voorbereiding, een zinvol gesprek en een afronding met daaraan gekoppeld concrete actiepunten voor de afdeling. Het is een praktische training waarin u leert wat het doel van een spiegelgesprek is, maar ook hoe u collega’s enthousiast maakt, hoe u de juiste patiënten voor het gesprek selecteert en uitnodigt, hoe de zaalopstelling eruit ziet, op welke manier u het gesprek kunt analyseren en wat u met de uitkomsten kunt doen.

Voor wie?

Voor medewerkers van Isala die op hun eigen afdeling of binnen hun eigen zorglijn een spiegelgesprek gaan organiseren. Deze medewerkers moeten daarvoor wel toestemming van hun leidinggevende hebben en er moeten concrete plannen zijn om een spiegelgesprek te organiseren.

Werkwijze

Het is een praktische training waarin veel geoefend wordt. Aan de hand van een draaiboek worden alle stappen die nodig zijn om een spiegelgesprek te organiseren besproken. U krijgt dit handboek mee, zodat u aan de hand van dit draaiboek het spiegelgesprek kunt organiseren.

Onderdelen van de training zijn:

  • uitleg over het doel van een spiegelgesprek;
  • praktijkvoorbeelden;
  • rol van de organisator;
  • voorbereiding van een spiegelgesprek;
  • het gesprek;
  • effectmeting en verslaglegging.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie.

Duur

De training bestaat uit een dagdeel.

Groepsgrootte

Minimaal tien, maximaal zestien deelnemers.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 115 per persoon. Voor externe deelnemers bedragen de kosten €210 per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie

Gerelateerde trainingen