Contact

Veilig toepassen van medische hulpmiddelen

  1. Veilig toepassen van medische hulpmiddelen

Het gebruik van medische technologie in het ziekenhuis is niet zonder risico’s. Door toepassingsfouten, technisch falen, ontwerpfouten en omgevingsaspecten ontstaan er incidenten, soms met fatale afloop. Dit vraagt om procedures voor o.a. de kwaliteitsborging van medische technologie in het ziekenhuis. Deze training begint met een toelichting op de aanleiding en de inhoud van het ‘Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis’. Daarna wordt aandacht besteed aan algemene medische technologie in het ziekenhuis, de wetgeving m.b.t. medische hulpmiddelen en het belang van interne procedures.

Deze online training is ontwikkeld door Noordhoff Health Uitgevers met medewerking van AMC Amsterdam, Erasmus MC Rotterdam, Gelre ziekenhuizen Apeldoorn/Zutphen, Zorggroep Twente, Hogeschool Saxion, Philips en Isala.

Voor wie?

De training in bedoeld voor alle medewerkers betrokken bij aanschaf, onderhoud én gebruik medische hulpmiddelen.

Programma

Via een online module kunt u eenvoudig uw kennis over dit onderwerp up-to-date brengen en toetsen. In deze module komen alle 'levensfases' van medische hulpmiddelen aan bod. Onderwerpen die aan bod komen:

  • convenant medische technologie in het ziekenhuis;
  • medische technologie in het ziekenhuis;
  • aanschaf en invoering van medische technologie;
  • gebruik van medische technologie;
  • onderhoud van medische technologie;
  • afvoeren/vervangen van medische technologie.

Het accent ligt op het veiligheidsbewustzijn ten aanzien van de risico’s en gevaren omtrent medische technologie. De theorie wordt ondersteund door praktijkgerichte casussen, vragen met feedback, interacties, afbeeldingen en audio. Afsluitend volgt een officiële eindtoets.

Accreditatie

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname van de Isala Academie. Deze training is met één punt geaccrediteerd voor het Kwaliteitsregister V&V.

Duur

De studietijd voor de training is één uur.

Groepsgrootte

Niet van toepassing.

Kosten

Medewerkers van Isala betalen € 12,50 per persoon. Deze training is niet voor externe deelnemers.

Trainingsdata en Aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie