Contact

Verpleegkundig development

  1. Verpleegkundig development

Het development programma ondersteunt verpleegkundigen in hun doorontwikkeling en is vakoverstijgend van aard. Het programma bestaat uit twee leerlijnen, te weten:

  • Leerlijn 1
    Deze leerlijn is voor mbo-/inservice- of hbo-opgeleide verpleegkundigen die in de functie van verpleegkundige werkzaam zijn.
  • Leerlijn 2
    Deze leerlijn is voor alle verpleegkundigen die in de proeftuin in functie van regieverpleegkundige werkzaam zijn en alle verpleegkundigen die als regieverpleegkundige zijn aangesteld.

De grote thema’s van het programma zijn: Gezondheid, Kwaliteit en veiligheid, Professioneel handelen en Verplegen en verzorgen. Bij deze thema’s worden opdrachten geschreven waar u mee aan de slag kunt. De keuze voor welke opdrachten worden gemaakt, wordt onder andere bepaald door de uitkomsten van de professionaliteitsscan van Frenetti, het persoonlijk ontwikkelingsplan en het gesprek met de operationeel leidinggevende. 

De opdrachten zijn gevarieerd en zijn gekoppeld aan concrete werksituaties, waardoor het leren zoveel mogelijk op de werkplek plaatsvindt. Na een intercollegiale beoordeling van de opdracht, kan deze worden afgerond. De begeleiding en beoordeling vindt plaats door hiervoor aangewezen collega’s.

Programma

Voor wie?

Alle verpleegkundigen in Isala die werkzaam zijn op een proeftuin afdeling.

Accreditatie

Na afronding van de opdracht kan een certificaat worden gedownload. 

Duur

De duur varieert per opdracht. Kijk in het programmaoverzicht voor de tijdsinschatting per opdracht.

Kosten

Aan de opdrachten zijn geen kosten verbonden.

Modules en aanmelden

Per opdracht staat aangegeven of aanmelden voor de leerlijn mogelijk is. In de loop van 2020 zijn alle opdrachten beschikbaar.

Module 1 Gezondheid

Opdracht - Zorgcoördinatie

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht  - Samen beslissen

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 
Informatie en aanmelden Leerlijn 2 

Opdracht - Ketenzorg

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - ICT bekwaamheden en e-health

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Zelfmanagement

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

 

Module 2 Kwaliteit en veiligheid

Opdracht - Veiligheid en preventie

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Informatie en aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Patiënt veilig communiceren

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Patiëntveiligheidscultuur

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Kwaliteit van zorgverlening

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Evidence Based Practice (EBP)

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

 

Module 3 Professioneel handelen

Opdracht - Professionaliteit en beroepscode

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Maatschappelijk handelen

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Informatie en aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Reflectie op kennis en handelen

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 en 2

Opdracht - Collegiale begeleiding en coaching

Informatie en aanmelden Leerlijn 2

 

Module 4 Verplegen en verzorgen

Opdracht - Verpleegkundig proces

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Klinisch redeneren

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Psychiatrie en psychosomatiek

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Compassie, empathie en palliatieve zorg

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 
Informatie en aanmelden Leerlijn 2 

Opdracht - Communicatietechnieken en -vaardigheden

Informatie en aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Informatie en aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Samenwerken

Informatie en aanmelden Leerlijn 1
Informatie en aanmelden Leerlijn 2

 

contact

Contact met de Isala Academie

Heeft u behoefte aan meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie