Contact

Verpleegkundig development

  1. Verpleegkundig development

Het development programma ondersteunt verpleegkundigen in hun doorontwikkeling en is vakoverstijgend van aard. Het programma bestaat uit twee leerlijnen, te weten:

  • Leerlijn 1
    Deze leerlijn is voor mbo-/inservice- of hbo-opgeleide verpleegkundigen die in de functie van verpleegkundige werkzaam zijn.
  • Leerlijn 2
    Deze leerlijn is voor hbo-opgeleide verpleegkundigen die in de functie van regieverpleegkundige werkzaam zijn óf hbo-opgeleide verpleegkundigen vanuit hun persoonlijk ontwikkelplan een opdracht uit deze leerlijn willen volgen.

De grote thema’s van het programma zijn: Gezondheid, Kwaliteit en veiligheid, Professioneel handelen en Verplegen en verzorgen. Bij deze thema’s worden opdrachten geschreven waar u mee aan de slag kunt. De keuze voor welke opdrachten worden gemaakt, wordt onder andere bepaald door de uitkomsten van de professionaliteitsscan van Frenetti, het persoonlijk ontwikkelingsplan en het gesprek met de operationeel leidinggevende. 

De opdrachten zijn gevarieerd en zijn gekoppeld aan concrete werksituaties, waardoor het leren zoveel mogelijk op de werkplek plaatsvindt. Na een intercollegiale beoordeling van de opdracht, kan deze worden afgerond. De begeleiding en beoordeling vindt plaats door hiervoor aangewezen collega’s.

Programma

Voor wie?

Alle verpleegkundigen van Isala die werkzaam zijn op een proeftuin afdeling.

Accreditatie

Na afronding van de opdracht kan een certificaat downloaden worden gedownload. 

Duur

De duur varieert per opdracht. Kijk in het programmaoverzicht voor de tijdsinschatting per opdracht.

Kosten

Aan de opdrachten zijn geen kosten verbonden.

Modules en aanmelden

Per opdracht staat aangegeven of aanmelden voor de leerlijn mogelijk is. In de loop van 2020 zijn alle opdrachten beschikbaar.

Module 1 Gezondheid

Opdracht - Waardegedreven zorg

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Zorgcoördinatie

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht  - Samen beslissen

Aanmelden Leerlijn 1 
Aanmelden Leerlijn 2 

Opdracht - Ketenzorg

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - ICT bekwaamheden en e-health

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Zelfmanagement

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

 

Module 2 Kwaliteit en veiligheid

Opdracht - Veiligheid en preventie

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Patiënt veilig communiceren

Aanmelden Leerlijn 1
Aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Patiëntveiligheidscultuur

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Kwaliteit van zorgverlening

Aanmelden Leerlijn 1
Aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Evidence Based Practice (EBP)

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

 

Module 3 Professioneel handelen

Opdracht - Professionaliteit en beroepscode

Aanmelden Leerlijn 1
Aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Maatschappelijk handelen

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Reflectie op kennis en handelen

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Collegiale begeleiding en coaching

Aanmelden Leerlijn 2

 

Module 4 Verplegen en verzorgen

Opdracht - Verpleegkundig proces

Aanmelden Leerlijn 1
Aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Verpleegtechnisch en risicobewust handelen

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Klinisch redeneren

Aanmelden Leerlijn 1
Aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Psychiatrie en psychosomatiek

Aanmelden Leerlijn 1
Aanmelden Leerlijn 2

Opdracht - Compassie, empathie en palliatieve zorg

Aanmelden Leerlijn 1 
Aanmelden Leerlijn 2 

Opdracht - Communicatietechnieken en -vaardigheden

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Samenwerken

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

Opdracht - Informatieverwerking

Aanmelden Leerlijn 1 (nog niet beschikbaar)
Aanmelden Leerlijn 2 (nog niet beschikbaar)

contact

Contact met de Isala Academie

Heeft u behoefte aan meer informatie? De medewerkers van de Isala Academie staan u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie