Contact

Werkbegeleiding verdieping mbo

  1. Werkbegeleiding verdieping mbo

Werkbegeleiding is een belangrijk instrument om nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires te begeleiden in hun leerproces. Het beoordelen/examineren van de zorgprofessionals is een belangrijke taak van het werkveld. De rol van beoordelaar vraagt andere competenties naast de rol van bijvoorbeeld coach. Hoe geeft u invulling aan uw rol als beoordelaar? Hoe gaat u om met het brengen van slechtnieuws? Wat houdt de proeve van bekwaamheid in? Wat zijn uw sterke en verbeterpunten als het gaat om het beoordelen van nieuwe medewerkers, leerlingen en stagiaires.

Met deze en andere vragen krijgt u ongetwijfeld te maken. In deze training gaat u ermee aan de slag. Door zelf te ervaren, maakt u zich kennis en vaardigheden eigen die nodig zijn om een nieuwe medewerker, leerling en/of stagiaire te begeleiden in zijn leerproces in de praktijk.

Programma

Het programma is toegespitst op het beoordelen van MBO leerlingen of stagiaires. Tijdens deze dag zal er eerst een korte opfris zijn met betrekking tot de verschillen in je rol als begeleider en je rol als beoordelaar. Daarna wordt het toegespitst op de procedure van het beoordelen binnen het MBO onderwijs. Wat is het proces als je een proeve van bekwaamheid gaat afnemen? Hoe geef je je beoordeling terug in een gesprek? Waar moet een uitwerking van een proeve van bekwaamheid aan voldoen? Wanneer is het voldoende MBO niveau en wat mag ik van de student verwachten? Door middel van zelf ingebrachte situaties en rollenspel ga je oefenen op het beoordelen van een proeve van bekwaamheid. De trainingsdag zal een interactief karakter hebben.

Voor wie?

De training is geschikt voor zorgprofessionals die leerlingen en stagiaires (gaan) begeleiden en beoordelen op MBO (2-4) niveau.

Werkwijze

Het interactieve karakter van de training vraagt van u een actieve houding. Daarnaast vragen wij u zo'n twee uur te besteden aan voorbereiding van lesstof en het maken van opdrachten.

Accreditatie

Als u de training volledig hebt gevolgd, ontvangt u na afloop een bewijs van deelname van de Isala Academie. Deze training is met zes punten geaccrediteerd voor het kwaliteitsregister V&V.

Duur

De training duurt een dag.

Groepsgrootte

Minimaal twaalf, maximaal vijftien deelnemers.

Kosten

Voor externe deelnemers bedragen de kosten € 220 per persoon. Medewerkers van Isala betalen € 140 per persoon.

Maatwerk

De Isala Academie vindt het belangrijk dat de trainingen aansluiten bij de dagelijkse praktijk binnen uw afdeling of organisatie. Daarom streven we altijd naar maatwerk en verzorgen we de trainingen desgewenst in uw eigen organisatie. Uw vraag bepaalt ons aanbod!

Trainingsdata en aanmelden

Ga voor meer informatie naar de actuele trainingsdata en het online inschrijfformulier.

contact

Contact met de Isala Academie

Voor vragen over inschrijving en trainingsdata staan de medewerkers van de Isala Academie u graag te woord. Zij zijn op werkdagen te bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 81 88, of stuur een mail via aanmelding@isala-academie.nl.

Contact en locatie