Contact

Isala Wetenschapsavond 2020

  1. Isala Wetenschapsavond 2020
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Op dinsdag 8 december a.s. wordt door de Isala Academie de 21e editie van de jaarlijkse Isala Wetenschapsavond georganiseerd.

Uitreiking wetenschapsavond

Het belooft dit jaar een bijzondere editie te worden. De situatie rondom Covid-19 heeft ons doen besluiten om de avond op een andere wijze te organiseren. De Wetenschapsavond wordt via een webinar georganiseerd. Het principe blijft hetzelfde: u krijgt als onderzoeker de kans om uw werk te presenteren en kennis uit te wisselen met collega onderzoekers in Isala.

De Innovatie- & Wetenschapsraad nodigt u van harte uit deze avond bij te wonen. 

Praktische informatie

Datum

8 december 2020

Programma

18.00 uur  Inloggen mogelijk en postersessie in de foyer 
18.30 uur  mogelijkheid tot vragen stellen aan de postermakers             
19.00 uur  Plenaire opening door Rob Dillmann
19.05 uur  Presentatie abstracts: geselecteerde onderzoekers houden in twee parallelle
                    sessies op basis van een onderscheidend abstract, mondeling een korte pitch.
20.05 uur  Masterclass Academisering en postersessie in de foyer
20.25 uur  Uitreiking van de prijzen       
20.40 uur  Afsluiting

Accreditatie

Er wordt geen accreditatie aangevraagd voor medisch specialisten dit jaar.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk vanaf november 2020 via deze link. U kunt zich tot en met 6 december 2020 inschrijven.

Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u uw persoonlijke inloggegevens op 8 december 2020 op het door u opgegeven e-mailadres. Alleen met dit opgegeven e-mailadres kunt u inloggen.

Voor wie?

Specialisten, onderzoekers, arts-assistenten, co-assistenten, huisartsen, apothekers, research-verpleegkundigen, nurse practitioners, physician assistants, verpleegkundig specialisten en medewerkers die innovatief of wetenschappelijk zijn geïnteresseerd.

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen.

Organisatie en informatie

Isala Academie
Lonneke Buitenhuis, Elly van der Spek, Inge Terpstra en Mireille Warrink
(038) 424 62 20 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur)
wetenschapsavond@isala.nl 

Pitch programma

Geselecteerde onderzoekers houden in twee parallelle sessies op basis van een onderscheidend abstract, mondeling een korte pitch. Tijdens de avond maakt u keuzes voor de pitches in zaal 1 of zaal 2. De indeling van de pitches vindt u hier.

Hanzestrohmzaal (zaal 1)

1. Svenja Haak

Zien met geluid: de waarde van longechografie bij COVID-19

2. Martijn Steinweg

Bot impactie grafting in primaire totale heup prothesiologie bij jonge patiënten: a randomised controlled trial

3. Koert Gooijer

Grotere aortaworteldiameter bij Osteogenesis imperfecta type III in vergelijking met type I en IV  

4. Chris Koster

Early hydroxychloroquine but not chloroquine use reduces ICU admission in COVID-19 patients

5. Else ter Haar

Prognostische stollingsparameters bij COVID-19-patiënten op de intensive care

6. Marije Zwakman

Kwaliteit van leven en esthetische uitkomsten op lange termijn bij vrouwen met borstkanker na borstsparende operatie

7. Heleen van 't Oever 

Effect van Carbetocine op de MR-HIFU behandeling van myomen

8. Karin Kamminga

Ervaring van patiënten bij gebruik van de e-coach Multipel Myeloom (MM)

9. Vincent Meyer

Delaying surgery to achieve a complete response after neoadjuvant chemoradiotherapy for rectal cancer: at what “cost”? A single institution analysis of hospital costs, surgical and oncological outcomes

10. Marcel Schötller

Verschillen tussen melanoom stadium III/IV- patiënten met wild-type BRAF600, in het ziekenhuis en in trials

Dommerholtzaal (zaal 2)

1. Fenneke Blankenspoor

Higflow versus lowflow zuurstoftoediening bij kinderen met bronchiolitis

2. Ellen Driever

Het beste willen doen – barrière voor samen beslissen

3. Femke Austie

Orale glucose bij pasgeborenen met een verhoogd risico op neonatale hypoglycemie leidt tot halvering van het aantal glucose-infusen

4. Annerieke Tavenier

De impact van pijnstilling op de opname van bloedplaatjesremmers bij patiënten met een acuut hartinfarct: ON-TIME 3 studie

5. Anouk Verschuur

Optimaliseren van volumemetingen van neonatale cerebrale MRI-scans – toepassing van interpolatietechnieken bij bewegingsartefacten

6. Niek Warringa

Navolging van bestaande richtlijnen voor verwijzen van patiënten met refluxklachten vanuit de eerste lijn

7. Eva Baas

Mate van overeenkomst tussen inventarisatie- en bloedkweken op de Neonatale Intensive Care Unit bij neonaten met een late-onset sepsis

8. Ilse Post

Het nut van monitoring bij laat-prematuur geboren kinderen: een retrospectieve studie

9. Eline Steenhuis

X-thorax in de follow-up van colorectaal carcinoom: van toegevoegde waarde?

10. Lida Dam

Inter-device reproduceerbaarheid van transcutane bilirubine meters

Posterprogramma

De volgende onderzoekers presenteren hun onderzoek middels posters in de foyer.

1. Vivian Boswinkel

De BIMP-studie: Metingen van hersenstructuren middels echografie

2. Lamyae Lakhloufi

Welke afkapwaarde voor het geboortegewicht voor screening op neonatale hypoglycemie moet worden gehanteerd?

3. Sebastiaan Roos

Effecten van de COVID-19 pandemie op het aantal opnames met een ST-elevatie myocardinfarct in Zwolle

4. Eline Langius

Verbeterde diagnostische nauwkeurigheid van longembolie detectie op CT-pulmonalis angiografie met virtuele monochromatische beelden in vergelijking met conventionele polychromatische beelden

5. Elske Bonhof

Handrevalidatie of alleen educatie na een duimbasis prothese: een quasi-experimentele studie

6. Juliet Koffijberg

Fenotypering van patiënten met een TIA of herseninfarct en een gestoord glucosemetabolisme

7. Siko Oud

Doorbreek de vicieuze cirkel van inactiviteit

8. Boyd Joosten

Voorlopige diagnostische referentie niveaus (DRNs) voor kinder rontgenopnamen in Nederland – fluoroscopie onderzoeken

9. Jorik Slotman

Ontwikkeling en kwantitatieve evaluatie van synthetische MRI-contrast scans o.b.v. diffusion weighted imaging en deep learning  

10. Vivienne Koenders

Placental histology and response to postnatal corticosteroid treatment: a retrospective cohort study

11. Aylene Zijlstra

Met deep learning gemaakte synthetische contrast MRI-scans kunnen worden gebruikt om technisch succes van een MR-HIFU-behandeling te beoordelen bij uterus myomatosus

12. Bianca van 't Veen

Evaluatie van de Sysmex geautomatiseerde hematopoietische voorlopercel meting als voorspeller van het aantal CD34+ stamcellen in bloed