Contact

Uitnodiging Online Nascholing Huisartsen WDH 29 oktober 2020

  1. Uitnodiging Online Nascholing Huisartsen WDH 29 oktober 2020

Nieuwste richtlijnen diagnostiek en behandeling van coeliakie en reflux op kinderleeftijd.

Peinzend kind

De kinderartsen Obbe Norbruis en Sarah Teklenburg-Roord verzorgen, in samenwerking met de WDH Zwolle, een online seminar over diagnostiek en behandeling van coeliakie en gastro-oesophageale reflux (GER) op kinderleeftijd.

Coeliakie is een bekende oorzaak van onder andere buikpijn bij kinderen. De richtlijn met betrekking tot diagnostiek naar coeliakie bij kinderen is in de laatste jaren meerdere keren geactualiseerd. De meest recente richtlijn zal inhoudelijk worden toegelicht, waarbij de rol van de huisarts specifieke aandacht krijgt.

In het tweede deel van het programma wordt ingegaan op de aanpak van GER bij kinderen en zal stil worden gestaan bij de diagnostiek van een ander “maag” probleem, de Helicobacter pylori. Naast adviezen over zinnige zorg, samen beslissen en de NVK patiëntenkaart wordt ook de meest recente richtlijn inhoudelijk toegelicht.

 

Programma

  • 17.50 uur: Ontvangst en deelname-registratie in Zoom (moderator)
  • 18.00 uur: Opening en welkom
  • 18.05 uur: Diagnostiek bij kinderen met verdenking op coeliakie: wat wel en wat niet? 
                     S.T.A. (Sarah) Teklenburg-Roord, kinderarts MDL
  • 18.35 uur: vragen en discussie 
  • 18.45 uur: ''Spijers zijn dijers'' wat doe je op welke leeftijd                  O.F. (Obbe) Norbruis, kinderarts MDL
  • 19.15 uur: vragen en discussie
  • 19.30 uur: Evaluatie en afsluiting Zoom bijeenkomst

Praktische informatie

Datum 

29 oktober 2020.

Accreditatie

Voor deze nascholing is accreditatie aangevraagd.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier van de Isala academie volledige url: https://survey.parantion.nl/?s=8935809dc8334665925d5ae9a6157a4a&a=lF

Na aanmelding worden de inloggegevens verstrekt voor de Zoom sessie.

Voor wie

Huisartsen regio Zwolle en Meppel.

Kosten

Geen kosten.

Locatie

Online.

Meer informatie

Voor contact of meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke van Vliet via aanmelding@isala.nl.