ISALA

Huisregels

Medewerkers van Isala, patiënten en andere bezoekers mogen niet ongevraagd gefilmd, gefotografeerd of opgenomen worden. Om te mogen filmen, fotograferen of opnemen moet van tevoren toestemming worden gevraagd. Bovendien dient iedereen die op de foto, film of geluidsopname komt, ook zijn schriftelijke toestemming te geven.

Patiënten en bezoekers mogen een selfie maken in het ziekenhuis. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden:

  • Het maken van een selfie mag het onderzoek of de behandeling niet hinderen.
  • Op de foto mag niemand (medewerkers, medepatiënten of bezoekers) in beeld komen die dat niet wil, of die dit niet kan aangeven.
  • Mocht er toch ongevraagd een persoon op de foto staan, dan moet deze foto worden verwijderd.
  • Er mag geen privacygevoelige informatie op de foto staan.