Contact
  1. 29 jaar op de Intensive Care: ‘Het is en blijft dynamisch’

De Intensive Care geneeskunde was nog volop in ontwikkeling, toen Hans Kieft in 1994 zijn eerste stappen als intensivist in het Sophia ziekenhuis zette. Nu, bijna 29 jaar later, blikt hij terug op zijn loopbaan in Zwolle en kijkt hij ook vooruit. Hoe zou de IC er in de toekomst uitzien?

‘Lang niet elk ziekenhuis beschikte toen over een Intensive Care afdeling zoals we die nu kennen’, herinnert Hans zich. ‘In die tijd werd het vakgebied steeds duidelijker gedefinieerd en beter vorm gegeven.’ Enkele jaren later fuseerde het Sophia ziekenhuis met het Weezenlanden ziekenhuis tot het huidige Isala ziekenhuis; een tijd die hij niet snel zou vergeten. ‘Op de IC van de Weezenlanden lagen andere patiëntcategorieën dan in het Sophia. Deze zouden uiteindelijk samenkomen in een nieuw gebouw en dat vroeg om het tijdig ontwikkelen van een uniforme werkwijze. Ineens had je twee keer zoveel collega’s en een dubbel zo grote IC.’

Dynamisch

Maar waarom koos de specialist destijds voor de Intensive Care? Daar hoeft hij niet lang over na te denken. ‘Het is en blijft een dynamisch vak. Je moet snel kunnen handelen en daarnaast is het een technisch vak, je krijgt veel met apparatuur te maken. Dit sprak mij aan en het heeft mij al die jaren weten te boeien. Het is een breed vakgebied waarin je met veel disciplines te maken krijgt en je ziet een grote diversiteit aan problemen. Ik prijs mezelf gelukkig met zo’n palet aan patiëntcategorieën en werkzaamheden.’

Digitalisering

De grootste veranderingen sinds zijn eerste jaren op de IC hebben vooral te maken met de digitalisering, vertelt de intensivist. ‘De apparatuur rondom het bed is enorm ver doorontwikkeld en op het gebied van monitoring is veel meer mogelijk dan destijds. Ook op het gebied van operaties worden er steeds ingewikkelder ingrepen gedaan die postoperatieve IC zorg noodzakelijk maken. Gelukkig zijn er nu meer handen aan het bed, dat was vroeger minder: de bemensing die nodig is op een IC afdeling is aangepast aan de zorgzwaarte, dat is duidelijk verbeterd.’

Toekomst

Hoe de Intensive Care er in de toekomst uit gaat zien durft Hans niet te zeggen. Maar, stelt hij, IC-geneeskunde zal altijd nodig blijven. ‘De technieken en de ontwikkelingen in de geneeskunde gaan verder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan anesthesie- en operatietechnieken, waardoor sommige patiënten misschien niet meer naar de IC hoeven na een operatie, maar anderen misschien juist weer wel. Hopelijk draagt dit alles bij aan sneller herstel, waardoor patiënten korter op de IC hoeven te verblijven en deze misschien kunnen passeren.’

Symposium

Hans Kieft sluit op 6 oktober zijn loopbaan af met het IC-symposium ‘Verleden, heden en toekomst van de Intensive Care.’ Tijdens het symposium komt ook ‘Artificial Intelligence’ op de IC aan bod. ‘Er wordt veel onderzoek naar de mogelijke rol van AI op de IC gedaan, er is enorm veel data. Zijn er patronen te ontdekken? Ik denk zeker dat AI behulpzaam kan zijn, het kan goed dat er interessante dingen uit voortkomen.’


Aanmelden voor het symposium kan voor 15 september door een mail te sturen naar ICsymposium2023@isala.nl.

Benieuwd naar de vacatures op onze IC? Kijk op onze jobsite!