Contact
  1. Aanpassing rapportage DCT

In 2018 heeft de International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) de CDT (Carbohydraat Deficiënt Transferrine) bepaling gestandaardiseerd.

Het grote voordeel hiervan is dat onafhankelijk waar de bepaling is uitgevoerd de interpretatie voor u als aanvrager gelijk blijft. Vanaf begin januari 2019 zal het Klinisch chemisch laboratorium van Isala de CDT rapporteren als CDT-IFCC. Voor een overgangsperiode van een half jaar zal de oude CDT uitslag worden gerapporteerd in het opmerkingsveld van de CDT-IFCC. Vanaf juli 2019 zal alleen nog de CDT-IFCC worden gerapporteerd.

Brief 'Aanpassing raportage CDT' van KCL Isala (pdf).