Contact
  1. Aantal acute opnames van kinderen met diabetes in Isala sterk gedaald
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Het aantal acute opnames van kinderen en jongeren met diabetes in Isala is sterk gedaald. Dit heeft alles te maken met de start van het kinderdiabetescentrum in 2009 en de bijbehorende 24-uurs bereikbaarheidsdienst, waardoor de ziekte veel sneller kan worden geconstateerd en aangepakt.

Jongetje prikt zichzelf

In 2009 is in Isala het kinderdiabetescentrum opgericht en werken binnen het kinderdiabetesteam kinderartsen en kinderdiabetesverpleegkundigen nauw met elkaar samen. De bundeling van gespecialiseerde zorg heeft tot een fikse daling in het aantal acute opnames van kinderen met diabetes geleid. Van 15% in 2009 naar 1,5 % in 2016.

Een grote pre van het centrum is de 24-uurs telefonische bereikbaarheid met een in diabetes gespecialiseerde kinderarts. Hierdoor worden symptomen sneller opgemerkt en kunnen acute opnames worden vermeden. Loes Veenhuizen, kinderarts bij het Isala Vrouw-kindcentrum: “Ik ben blij dat we minder kinderen hoeven op te nemen. Het is natuurlijk veel fijner als we met telefonische adviezen al veel problemen kunnen verhelpen!”

Goed afgestemde zorg

Ook de continuïteit van zorg is sinds de start van het kinderdiabetescentrum beter geregeld. Poliklinisch en klinisch zijn dezelfde behandelaars aanwezig en bij opname komt de eigen diabetesverpleegkundige aan het bed. Daarnaast is er in het kinderdiabetesteam veel aandacht voor het inpassen van diabetes in het dagelijks leven. Zo kan er zo nodig voorlichting worden gegeven op scholen en hulp worden ingeschakeld van een maatschappelijk werkster en psycholoog.

Sinds 2011 is er nog meer expertise op elkaar afgestemd en werkt het kinderdiabetesteam onder het Isala Diabetes Centrum (IDC). Hierdoor zijn de lijntjes met de internisten kort, wat mogelijkheden biedt voor onderzoek en het delen van kennis. Het is nu zelfs mogelijk om kinderen–in het uiterste geval- een inwendige insulinepomp te bieden.

Diabetes nog steeds bedreiging

Het aantal opnames mag dan misschien drastisch gedaald zijn, begin 2017 zijn wel weer veel nieuwe kinderen met diabetes in ons ziekenhuis binnengekomen (13 in 2 maanden). Diabetes is nog altijd een ernstige ziekte met grote impact op het dagelijkse leven en op lange termijn voor de gezondheid.