Contact
  1. Begeleiding bij immunotherapie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Immunotherapie is volop in ontwikkeling en kan bij verschillende kankersoorten worden ingezet als behandelmethode. In Isala is het middel beschikbaar voor patiënten met een vorm van uitgezaaide longkanker, bij wie chemotherapie niet heeft geholpen. Verpleegkundig specialist Marijke Veld begeleidt deze patiënten. ‘Ik ben de stabiele factor tijdens de behandeling.’

Marijke Veld, verpleegkundig specialist

Marijke Veld, verpleegkundig specialist

Patiënten die in aanmerking komen voor immunotherapie, kampen vaak met dubbele gevoelens. ‘De behandelmethode komt namelijk pas in beeld als blijkt dat de tumor na chemotherapie weer is gegroeid’, aldus Marijke Veld. ‘Dat is verdrietig nieuws. Tegelijk betekent immunotherapie een extra kans. Niet op genezing maar wel op het stopzetten van de kanker. In 2015 kwam het medicijn voor deze groep patiënten op de markt. Al vrij snel mocht Isala ervaring opdoen met het middel en inmiddels valt de behandeling onder verzekerde zorg. Isala is nog steeds één van de weinige ziekenhuizen in de regio waar patiënten terecht kunnen voor deze behandeling.

Klankbord

Marijke legt uit hoe het werkt: ‘In een gesprek met de longarts worden de opties besproken. Wil en kan degene met immunotherapie beginnen, dan vindt aansluitend een gesprek plaats met de verpleegkundig specialist, met mij dus. Het mooie aan mijn rol is dat ik de ruimte heb om alles nog eens rustig door te nemen met de patiënt en zijn of haar naasten. Ook bekijk ik op dat moment wanneer de therapie kan worden gestart. De behandeling bestaat uit een tweewekelijks bezoek aan het ziekenhuis, waarbij iemand het middel via een infuus krijgt toegediend. Voor elke kuur vinden aanvullende onderzoeken en een gesprek met mij of de longarts. We proberen alle afspraken zoveel mogelijk op één dag te plannen, zodat iemand slechts een dagdeel eraan kwijt is. Ik ben de stabiele factor tijdens deze behandelperiode. Ik bespreek met ze hoe het gaat en fungeer als klankbord. Soms hebben we het ook even heel andere dingen dan de ziekte. Ook wel eens fijn.’

Een op de vijf

Slaat de behandeling aan, dan blijft iemand de therapie volgen. Bij een op de vijf heeft de behandeling langdurig effect. Het grootste deel van de longkankerpatiënten heeft er dus (nog) geen baat bij. ‘Waarom de behandeling bij de één wel aanslaat en bij de ander niet, weten we nog niet’, vertelt Marijke. ‘Hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Niettemin is het voor veel patiënten wel de moeite waard om te proberen, ook omdat de bijwerkingen vaak erg meevallen. Vermoeidheid, huiduitslag en schildklierklachten zijn de meest voorkomende klachten. In sommige gevallen verergeren bepaalde ziektes waar een patiënt ook aan lijdt. Daarom moet per individu worden bekeken hoe hij of zij op de behandeling reageert. Ik ken patiënten die immunotherapie krijgen en alles kunnen doen wat ze willen doen.’

Meer informatie

Afdeling Longgeneeskunde
Patiëntfolder Intake immunotherapie bij longkanker
Bijlage Patiënten Informatie Dossier (PID) Longkanker: Immunotherapie