Contact
  1. Behandeling menstruele migraine effectiever dankzij samenwerking neuroloog en gynaecoloog
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Zo’n 2 tot 2,5 miljoen volwassenen in Nederland hebben migraine. Afhankelijk van de leeftijd lijden 2 à 3 keer zoveel vrouwen als mannen aan migraine. Migraine heeft een grote impact op de levens van patiënten en hun naasten. Helaas is migraine niet te genezen, maar gelukkig zijn er inmiddels steeds betere behandelmethoden. Uit recent onderzoek van Peter van den Berg, neuroloog bij Isala blijkt dat vrouwen met menstruele migraine veel baat hebben bij samenwerking tussen neuroloog en gynaecoloog.

Menstruele migraine

‘Een grote groep mensen, waarvan het overgrote deel vrouw, kampt met ernstige hoofdpijnklachten of migraine’, legt Van den Berg uit. ‘Een regelmatig levensstijl kan al verschil uit maken maar veel patiënten hebben daarnaast ook verdere behandeling nodig. Menstruele migraine is één van de vormen waar we nog weinig van weten. Het is een moeilijk behandelbare en hormoonafhankelijke vorm, die een andere aanpak vereist. Sterker nog, reguliere behandeling lokt soms heftige reacties uit. Vrouwen die hieraan lijden zijn over het algemeen meer gebaat bij een hormonale behandeling door de gynaecoloog.’

Om vrouwen die aan deze vorm lijden zo snel mogelijk de juiste behandeling te kunnen bieden, voerde neuroloog Van den Berg een aantal jaren geleden de multidisciplinaire behandeling in. Vrouwen die op de Isala Hoofdpijnpolikliniek belanden, worden in eerste instantie gezien door een hoofdpijnverpleegkundige. Onder meer aan de hand van een vragenlijst kan informatie worden opgehaald, die iets zegt over de vorm van de migraine. Als blijkt dat het gaat om menstruele migraine, wordt de patiënt doorverwezen naar de gynaecoloog.

Onderzoek

Om de positieve ervaring met de multidisciplinaire behandeling ook te staven met cijfers, liet Van den Berg een onderzoek uitvoeren. In het onderzoek ‘Treatment of menstrual migraine; multidisciplinary or mono-disciplinary’, werd data van twee groepen vrouwen met menstruele migraine vergeleken: De eerste groep had alleen een neurologische behandeling ontvangen en de tweede een behandeling waarbij naast de neuroloog ook de gynaecoloog in een vroeg stadium werd ingeschakeld. Bij deze laatste vrouwen bleken de gemiddelde hoofdpijndagen tijdens de behandeling veel sterker gedaald. Bovendien maakten deze vrouwen ook minder gebruik van pijnstillers.

‘Geen verrassende uitkomst, maar wel fijn dat we nu ook kunnen aantonen dat de multidisciplinaire behandeling ook daadwerkelijk meerwaarde heeft’, aldus Van den Berg. ‘Inmiddels is er al veel belangstelling getoond en is het onderzoek al heel wat keren gedownload. Hopelijk worden hierdoor nog meer vrouwen met menstruele migraine effectiever geholpen.’