Contact
  1. Belangrijk om zelf een afspraak te kunnen maken
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Patiënten van Isala vinden het belangrijk om bij een bezoek aan het ziekenhuis zelf een afspraak te kunnen maken. De meeste mensen doen dit het liefst digitaal. Dat blijkt uit het klantenpanelonderzoek Optimalisatie Polikliniek, dat is gehouden van 5 maart tot 13 maart 2018.

Persoon achter laptop

Mensen die worden doorverwezen naar het Isala ziekenhuis, kunnen in veel gevallen zelf een afspraak maken. Om het maken van (vervolg)afspraken bij de polikliniek te verbeteren is dit onderzoek gestart, waaraan 324 mensen hebben deelgenomen. Isala wil inzicht krijgen in hoe de patiënt de huidige manier van afspraken maken ervaart.

Zelf een afspraak maken

Bijna iedereen (98%) vindt het (enigszins) belangrijk om zelf de datum en tijd te kunnen bepalen bij het maken van een afspraak met het ziekenhuis. Ruim driekwart (76%) is ook tevreden over het maken van de afspraak of een vervolgafspraak. Bijna de helft maakt het liefst digitaal een afspraak. 37% belt hiervoor liever. 16% ontvangt graag een brief met datum en tijdstip van de afspraak. Een vervolgafspraak maakt meer dan de helft het liefst direct na het bezoek aan de desbetreffende polikliniek. 22 procent krijgt hiervoor een brief van Isala. 30 procent neemt lever zelf initiatief, telefonisch of digitaal via MijnIsala.

Demografie en polibezoek

Er hebben 324 mensen deelgenomen aan dit onderzoek. Hiervan is 70% vrouw. De grootste groep (37%) bevindt zich in de leeftijdscategorie 65+. De groep 58-65 is 21%, 46-55 19%, 36-45 14%. De groep jonger dan 36 jaar vertegenwoordigd samen 10 %.Van alle respondenten heeft 70% het afgelopen jaar een bezoek gebracht aan Isala, bijna allemaal in Zwolle. De 3 meeste bezocht poli’s zijn: Cardiologie (20%), Oogheelkunde (18%), Orthopedie (14%).

Afspraak maken

Van de mensen die Isala hebben bezocht heeft bijna de helft (48%) zelf een afspraak gemaakt. 44% geeft aan dat de afspraak voor hem/haar is gemaakt. Het zelf maken van een afspraak vindt 86% prima of zelfs heel handig. 6% vindt het lastig om zelf een afspraak te maken en 7% doet dat liever niet zelf. Wanneer mensen worden verwezen naar Isala, kunnen ze na 2 dagen (ivm triage) contact opnemen. Deze periode ervaart bijna driekwart (72%) als prima. Een kwart vindt dit te lang.

Hoe is de afspraak gemaakt

43% van de respondenten heeft zelf initiatief getoond om een afspraak te maken. De meesten (40%) hebben zelf gebeld met Isala. 3% heeft dit via MijnIsala gedaan. In bijna de helft van de gevallen heeft Isala voor de patiënt een afspraak gemaakt. De meesten (40%) kregen een brief met de afspraak. In 7% heeft Isala gebeld voor de afspraak.

Afspraakbevestiging en - herinnering

Verreweg de meeste mensen (87%) wil van een afspraak een bevestiging ontvangen. Zij ontvangen deze het liefst digitaal (70%), per e-mail of sms. 20% wil graag een bevestiging per brief. De herinnering van de afspraak wil bijna iedereen digitaal ontvangen. 60% via SMS en 32% via e-mail.

Resultaten onderzoek

De resultaten van dit onderzoek, die intern zijn besproken, worden gebruikt om de dienstverlening en processen van Isala verder te verbeteren Isala bekijkt of op korte termijn een afspraakherinnering of – bevestiging kan verbeteren, door dit standaard digitaal uit te sturen. Het digitaal maken van een spraak, via MijnIsala, zal met de komst van het nieuwe patiëntenportaal in november 2018 verbeteren.

Ook meedenken?

Wilt u ook meedenken met Isala? Geef u dan op voor het Isala klantenpanel.

 

Gerelateerd nieuws