Contact
  1. Bericht voor gebruikers van Philips Dreamstation 1 CPAP-apparatuur
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

16 juli 2021 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) laten weten dat de Philips Dreamstation 1 weer gebruikt mag worden. Wel zullen ze op een later moment gerepareerd of vervangen worden. Slaapcentrum neemt dit advies over. U kunt de Philips Dreamstation 1 weer gebruiken of u mag er dus mee door blijven gaan.

De apneuapparaten Dreamstation 1 waar Philips recent voor waarschuwde, geven voor zover nu bekend geen gezondheidsrisico. De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de vier Centra voor Thuisbeademing komen samen met Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot de aanbeveling om de apparaten te blijven gebruiken. Wel zullen ze op een later moment gerepareerd of vervangen worden.

Uitleg op website IGJ

Op de website van de IGJ vindt u de toelichting op het besluit. Hier een samenvatting:

  • Er zijn geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan. Wereldwijd is een klein aantal meldingen gedaan van gezondheidseffecten, zoals luchtwegirritatie, hoesten en hoofdpijnklachten. Dit waren meldingen buiten Europa.
  • Er zijn geen acute risico’s op gezondheidsschade vastgesteld.
  • Er wordt nader onderzoek ingesteld om eventuele schadelijke langetermijneffecten vast te stellen.
  • De uitkomsten van dit onderzoek en informatie van Philips over wanneer uw apparaat wordt gerepareerd of vervangen, worden in de komende maanden verwacht.
  • Het advies is om de Dreamstation 1 te blijven gebruiken. Uit alle op dit moment beschikbare informatie blijkt geen veiligheidsrisico dat opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur.
  • De leveranciers van de Dreamstation 1 zetten namens de patiënten de registratie van de betrokken apparaten in gang. Zij informeren alle patiënten hierover. U hoort van uw leverancier wanneer uw apparaat gerepareerd of vervangen wordt.

‘Behandelaars en IGJ: beademingsapparaten van Philips blijven gebruiken’

‘Aanbeveling voor nader beleid binnen Nederland volgend op de veiligheidsmeldingen van fabrikant Philips over CPAP, BiPAP en beademingsapparaten’ 

Contact en vragen

Wij begrijpen dat u vragen heeft. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, leest u dit op deze pagina. We vragen u niet te bellen met het Slaapcentrum voor meer informatie, want dit is alle informatie die wij beschikbaar hebben. Neem wel contact op als uw medische situatie daarom vraagt.