Contact
  1. Bestuursvoorzitter over onderzoek mogelijke fraude: ‘patiëntenzorg is onze grootste prioriteit’

Isala werkt mee aan een fraudeonderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) waar ook twee cardiologen van Medisch Specialistisch Bedrijf Isala bij betrokken zijn. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann: ‘Als mogelijk benadeelde partij willen we de onderste steen boven hebben. We geven daarvoor alle ruimte aan het OM zodat zij hun onderzoek kunnen doen. Daarnaast kijken we ook kritisch naar onszelf.’

Rob Dillmann met op de achtergrond het Isala-gebouw

Het onderzoek gaat over mogelijk illegaal verkregen inkomsten door inkoopactiviteiten. Isala is wellicht financieel benadeeld door de mogelijke fraude. Rob Dillmann: ‘Je merkt dat dit nieuws als een schokgolf door het ziekenhuis gaat en impact heeft op medewerkers van Isala Hartcentrum. Ook op mij. Ik ben er ziek van dat ons ziekenhuis met dergelijke potentieel strafbare feiten in verband wordt gebracht.’

Patiëntenzorg prioriteit

De twee verdachte cardiologen is de toegang tot Isala tijdelijk ontzegd. ‘Dit betekent dat zij zolang zij verdachte zijn in het onderzoek, geen patiëntenzorg kunnen doen. Onze grootste prioriteit is te zorgen dat dit tot zo min mogelijk overlast leidt voor patiënten. Alle patiënten moeten de juiste zorg blijven krijgen. Op korte termijn worden alle lopende afspraken en ingrepen door andere cardiologen overgenomen. Daarnaast hebben een aantal ervaren cardiologen aangetrokken die de, soms zeer specialistische, zorg kunnen overnemen.’

Lees meer over de patiëntenzorg in de vragen en antwoorden onderaan dit artikel

Financiële fraude

Rob Dillmann: ‘Zo ver we nu kunnen beoordelen heeft de mogelijke financiële fraude geen invloed gehad op patiënten of de continuïteit van zorg binnen Isala Hartcentrum. Maar feit is natuurlijk wel dat we er door alle berichtgeving niet goed op staan. Laten we daar eerlijk over zijn. We willen het vertrouwen van patiënten en samenwerkingspartners blijven houden. De onderste steen moet boven en daarbij kijken we ook kritisch naar onszelf. Want we willen dat al onze activiteiten boven alle verdenking verheven zijn. Daarom voeren we de komende maanden ook zelf onderzoek uit.'

Kritisch kijken naar ons inkoopproces

‘Naar aanleiding van het fraudeonderzoek van het OM laten we nogmaals onderzoek doen naar de huidige inkoopprocedures. Ik zeg nogmaals omdat dergelijk onderzoek vorig jaar ook heeft plaatsgevonden. Toentertijd kwamen daar geen bijzonderheden aan het licht. In het licht van het OM onderzoek kun je daar anders naar kijken. We willen onze hand in het vuur kunnen steken dat dergelijke situaties waar nu onderzoek naar gedaan wordt, niet voor kunnen komen. En daarom doen we zelf aanvullend onderzoek.’

Integer wetenschappelijk onderzoek

De verdachte cardiologen hebben betrokkenheid met Diagram B.V. Diagram is een zelfstandige onderneming die onder andere Isala Hartcentrum ondersteunt bij het uitvoeren van klinisch wetenschappelijk onderzoek. ‘Het wetenschappelijk onderzoek door Diagram is vanwege het fraudeonderzoek in een ander daglicht komen te staan’, aldus Dillmann. ‘Daarom gaat een auditcommissie vanaf volgende week onderzoek doen naar de opzet en uitvoering van alle lopende cardiologische studies. Dit betekent dat we nieuwe aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek tijdelijk on hold zetten en bij lopende studies tijdelijk geen nieuwe patiënten includeren. Patiënten die al in een studie zitten, worden volgens het studieprotocol gevolgd om de kwaliteit van zorg en hun veiligheid te garanderen. Lopende dit traject zullen lopende onderzoeken weer gefaseerd vrij gegeven worden.’

Trots op zorgprofessionals

‘Het hartcentrum blijft een toonaangevend centrum voor cardiologische zorg. En ik ben trots op alle bevlogen en betrokken medewerkers van Isala en in het bijzonder die van het Hartcentrum, die zich iedere dag weer inzetten voor de beste zorg en begeleiding. Dat de ontstane situatie invloed heeft op hoe er naar hen gekeken wordt, vind ik heel erg. Weet als patiënt dat je bij ons in goede handen bent.’

Over het fraudeonderzoek
We geven het OM alle ruimte om hun onderzoek te doen en verlenen hierin alle medewerking. Zolang het fraudeonderzoek loopt, kunnen we niets vertellen over het verloop hiervan, waar het onderzoek precies om gaat en wie betrokken zijn. Heeft u vragen over het onderzoek? Dan verwijzen we u graag naar het OM.