Contact
  1. Betere drukverdeling bij borstonderzoek vermindert pijn
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

​Wie wel eens een mammografie onderzoek heeft gehad, zal het beamen. Het kan enorm pijn doen. De borsten liggen op een plaat en worden aangedrukt door een compressieplaat die kracht-gestuurd is. Maar sinds een paar jaar zijn er ook compressieplaten die drukgestuurd zijn. Daniël den Boer, AIOS klinische fysica, onderzocht het verschil tussen beide methodes.

Daniël den Boer: ‘Ik denk absoluut dat de druk-gestuurde mammografie een toekomst heeft.’

Naaldhak

‘Het principe is eigenlijk heel simpel’, vertelt Daniel. ‘Stel, je gaat met een naaldhak op mijn voeten staan, dan doet dat meer pijn dan wanneer je met een gympie op mijn tenen gaat staan. Het gewicht is hetzelfde maar de druk is anders verdeeld. En zo werken deze nieuwe compressieplaten ook. Bij de nieuwe, druk-gestuurde methode, meet de compressieplaat de grootte van de borst en bepaalt zo het gewicht dat nodig is om de borsten met een gegeven druk aan te drukken. En wat blijkt: als je het zo doet en de druk dus beter verdeelt, denk aan het gympie, ervaren vrouwen veel minder pijn.’

Resultaten

Voor zijn onderzoek sprak Daniel met vrouwen die beide onderzoeken hebben meegemaakt. ‘Ze gaven aan een verschil te ervaren en vonden de drukgestuurde methode minder belastend. Toch kon ik hun ervaringen niet meenemen in de uiteindelijk conclusie van mijn onderzoek. De vrouwen hadden de “oude” mammografie maximaal vijf jaar geleden gehad. Maar hoe betrouwbaar zijn die herinneringen? Voor een wetenschappelijk onderzoek kun je er niet echt iets mee. En twee mammografieën op één dag geven is vanwege de stralingsbelasting natuurlijk geen optie. Het mooiste zou zijn als de onderzoeken binnen twee maanden plaatsvinden.’

Constanter beeld

Om toch het verschil te kunnen aantonen, meette Daniel de verschillen. ‘Als je meet wat de druk op de borsten is met de krachtgestuurde methode in vergelijking met de drukgestuurde methode zie je vooral veel verschillen bij de kleinere borsten. Met de drukgestuurde methode is de druk veel lager dan wanneer je de krachtgestuurde methode gebruikt. En dat komt dus overeen met wat de vrouwen vertellen. Bovendien is de druk die met de nieuwe methode wordt gegeven bij alle borstafmetingen bijna overal gelijk. Daardoor wordt elke vrouw hetzelfde behandeld. De radiologen waren tevreden en niet onbelangrijk, het is minder belastend voor de patiënt! Ik denk absoluut dat de drukgestuurde mammografie een toekomst heeft.’

Publiciteit

In februari 2018 presenteerde Daniel zijn resultaten op een groot Europees radiologie congres (ECR) in Wenen. Eerder stond hij op het podium van Odeon tijdens de wetenschapsavond van Isala en mocht hij de prijs voor het meest innovatieve onderzoek in ontvangst nemen. Onlangs is het artikel gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.