Contact
  1. Betere zorg met nieuw patiëntendossier
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Met de invoering van één nieuw elektronisch patiëntendossier voor alle locaties wil Isala de kwaliteit en veiligheid van haar zorg verbeteren en de patiënt centraal stellen. Waarom gaat een nieuw gezamenlijk patiëntendossier hieraan bijdragen?

Verpleegkundige raadpleegt systeem

Medische gegevens

In het elektronisch patiëntendossier registreren onze medewerkers en zorgprofessionals medische gegevens van patiënten, zoals diagnoses, onderzoeksresultaten en behandelplannen. Vanwege de fusie tussen Isala en Isala Diaconessenhuis ontstond de wens om over te stappen op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier, waar behandelaren actuele medische informatie over een patiënt kunnen raadplegen en vastleggen. Ongeacht locatie, specialisme of medische beroepsgroep.

Voordelen

Met dit nieuwe elektronische patiëntendossier is dat mogelijk. Medewerkers die bevoegd zijn kunnen uw medische gegevens inzien en op een veilige manier met elkaar uitwisselen. Anders dan voorheen gaan specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals allemaal in hetzelfde dossier werken. Dit betekent dat sommige informatie die eerder nog weleens dubbel werd vastgelegd, nu nog maar één keer hoeft te worden ingevoerd. Patiëntengegevens zijn op elk moment en vanaf elke afdeling in te zien.

Veilig en betrouwbaar

Op elke afdeling gaan we werken met hetzelfde systeem. Maar dat betekent niet dat iedereen zomaar in uw medische gegevens kan kijken. Integendeel. Alleen zorgprofessionals met wie u een behandelrelatie heeft, hebben toegang tot uw dossier. En dan alleen in de onderdelen van uw dossier die van cruciaal belang zijn voor het verlenen van goede zorg.

Meest gestelde vragen over het nieuwe elektronisch patiëntendossier (EPD)

1. Waarom stapt Isala met alle locaties Zwolle, Meppel, Kampen, Heerde en Steenwijk tegelijk over op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier?

Alle locaties van Isala werken intensief samen om de beste zorg te leveren aan patiënten in die regio’s met een gezamenlijk doel, namelijk goede zorg verlenen; dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat patiënten op meerdere locaties worden behandeld omdat voor complexe zorg wordt uitgeweken naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Het is belangrijk dat de zorgverleners van alle locaties over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. Daarom heeft Isala gezamenlijk één elektronisch patiëntendossier aangeschaft. Dit nieuwe systeem (HiX) is vanaf 2 november 2018 in gebruik.

2. Wat is een elektronisch patiëntendossier?

In dit dossier worden alle patiëntgegevens geregistreerd. Hierbij gaat het om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, leeftijd en geslacht en medische gegevens zoals eerdere behandelingen, ziektegeschiedenis, resultaten van lichamelijk onderzoek, het verloop van ziektes, ingrepen, medicijngebruik, allergieën etcetera.

3. Wat zijn de voordelen van één gezamenlijk patiëntendossier voor mij als patiënt?

Het gezamenlijk patiëntendossier draagt bij aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Betrokken behandelaren en zorgverleners van Isala hebben toegang tot dezelfde medische gegevens, ongeacht welke locatie of afdeling. Dit heeft als voordeel dat u niet telkens dezelfde vragen hoeft te beantwoorden over bijvoorbeeld persoonsgegevens, medicatie of allergieën. Betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren en beschikken direct over alle relevante en actuele gegevens, waardoor de behandeling sneller verloopt.

4. Wat betekent dit voor mijn privacy als patiënt?

Op elke afdeling gaan we werken met hetzelfde systeem. Maar dat betekent niet dat iedereen zomaar in uw medische gegevens kan kijken. Integendeel. Alleen zorgprofessionals met wie u een behandelrelatie heeft, hebben toegang tot uw dossier. En dan alleen in de onderdelen van uw dossier die van cruciaal belang zijn voor het verlenen van goede zorg. Bovendien voldoet Isala aan de normen voor het uitwisselen van medische gegevens die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de overige wet- en regelgeving voorschrijft. Uitsluitend met toestemming van de patiënt stellen wij gegevens ook beschikbaar aan samenwerkende behandelaren, bijvoorbeeld de huisarts. Hiervoor kunt u toestemming geven.

5. Waarom lopen afspraken soms uit?

Ruim 6.000 medewerkers zijn uitgebreid getraind om met het nieuwe, moderne systeem te werken. Toch kan het voorkomen dat bijvoorbeeld uw arts iets niet direct kan vinden. Mogelijk moet hij of zij tijdens het spreekuur of de ronde op de verpleegafdeling, de hulp van een collega of andere deskundige inroepen (herkenbaar aan gekleurd T-shirt). Wij vragen uw begrip dat het spreekuur in de ‘wenperiode’ van 2 t/m 16 november wellicht iets langer kan duren.

6. Moet ik zelf nog iets doen?

Vanaf 2 november staan er ook nieuwe aanmeldzuilen in Isala Zwolle, Kampen en Heerde. Bij binnenkomst meldt u zich met uw identiteitsbewijs aan bij de aanmeldzuil. U kiest op het beeldscherm het identiteitsbewijs dat u bij zich heeft. Vervolgens kunt u deze scannen. De foto van uw identiteitsbewijs verschijnt op het scherm. We vragen u toestemming om deze foto te gebruiken in uw medisch dossier. Het scherm toont daarna uw persoonsgegevens en vraagt of uw gegevens juist en compleet zijn. Zo niet, dan kunt u de gegevens hier aanpassen. Als alle gegevens juist zijn, klikt u op de knop ‘Ga verder’. Uw afsprakenticket wordt afgedrukt. Onze gastvrouwen en gastheren helpen u graag bij de bediening.

7. Kan ik mijn elektronische patiëntendossier inzien of laten aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt dat vragen aan de arts die u behandelt. U kunt het ook schriftelijk of per e-mail vragen aan de privacyfunctionaris. Ook kunt u een kopie krijgen van uw eigen dossier of een gedeelte daarvan. U ontvangt alleen de gegevens afkomstig uit Isala en geen onderzoeksgegevens van andere zorgverlenende instanties. Als uw gegevens niet kloppen, kunt u ze laten aanpassen. Voor meer informatie hierover kijk op: http://www.isala.nl/patienten/rechten-plichten-en-klachtenbehandeling/recht-op-patiëntendossier

Daarnaast kunnen patiënten met ingang van 2 november via het vernieuwde patiëntenportaal ‘MijnIsala’ met een DigiD online een deel van hun medische gegevens inzien. Hiervoor maakt het niet uit bij welke poli de patiënt onder behandeling is. Ook kan de patiënt onder andere zijn ZorgDomein verwijsbrieven en persoonlijke geregistreerde gegevens inzien zoals die van de huisarts, apotheek en het eigen e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonsgegevens kan de patiënt ook direct zelf wijzigen in MijnIsala.

8. Heeft de invoering van het nieuwe patiëntendossier consequenties voor mijn eigen risico?

De invoering van het nieuwe patiëntendossier heeft geen consequenties voor uw eigen risico. De invoering van het nieuwe EPD kan wel consequenties hebben voor de doorlooptijd van de financiële afwikkeling. De facturatie van behandelingen is tijdelijk per 1 november 2018 stopgezet om een goede en soepele overgang naar het nieuwe elektronische patiëntendossier te bewerkstelligen. Dit is gedaan om verkeerde of dubbele facturatie te voorkomen. Het doel is om zo spoedig mogelijk na invoering van het nieuwe patiëntendossier de facturatie weer op gang te brengen. Door deze tijdelijke facturatiestop is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar het eigen risico op een later tijdstip dan u gewend bent, bij u int. Ook rekeningen die u mogelijk zelf moet betalen kunnen later dan gebruikelijk bij u in rekening worden gebracht. Heeft u vragen over een (vertraagde) factuur dan kunt u contact opnemen met de afdeling Zorgfacturatie. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. Het nummer is (038) 424 22 16.

9. Ik kan de webpagina MijnIsala niet openen

  • Klik op deze link: MijnIsala
  • Lukt dit niet, typ in de menubalk van uw internet browser: https://mijnisala.nl.
  • Op de homepage van isala.nl kunt u rechtsbovenin de oranje balk klikken op MijnIsala.