Contact
  1. Bijdrage aan boek Revalidatie na een beenamputatie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Eind 2017 is het boek Revalidatie na een beenamputatie verschenen, onder redactie van prof. dr. J.H.B. Geertzen en prof. dr. J.S. Rietman. Ook Isala heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit boek. Dr. Jacques Oskam (chirurg) heeft het hoofdstuk ‘Diagnostiek en behandeling van arteriële doorbloedingsstoornissen van de benen’ voor zijn rekening genomen. Dr. Kees Emmelot (revalidatiearts) en Wout Hol (leidinggevende polikliniek Gipskamer) hebben hun bijdrage geleverd aan het hoofdstuk ‘Direct postoperatieve voorlopige prothese’

Boek Revalidatie na een beenamputatie

Door de vergrijzing in Nederland zijn er steeds meer mensen met aandoeningen zoals arteriosclerose en diabetes mellitus die kunnen leiden tot stoornissen van de benen. Deze aandoeningen kunnen uiteindelijk leiden tot een amputatie. Dit overkomt 20 op de 100.000 mensen in Nederland. Daarnaast vinden er amputaties plaats ten gevolge van ongevallen, kwaadaardige tumoren en infecties. Een relatief kleine groep mensen heeft bij de geboorte reeds een aanlegstoornis aan een of beide benen. Mensen met een amputatie gebruiken vaak een prothese, voorgeschreven tijdens een – meestal langdurig – multidisciplinair revalidatietraject.

In het boek Revalidatie na een beenamputatie leggen de auteurs een relatie tussen de chirurgische procedures ten aanzien van amputaties en de revalidatie van de persoon met een amputatie. Naast epidemiologische aspecten worden eerst de chirurgische aspecten uitvoerig beschreven vanuit de vaatchirurgische, traumatologische en oncologische benadering. Daarna wordt uitgebreid aandacht besteed aan de revalidatiegeneeskundige, para- en perimedische, prothese-technische en biomechanische onderwerpen.

V.l.n.r. dr. Kees Emmelot, dr. Jacques Oskam en Wout Hol