Contact
  1. 'Brug tussen Isala en de huisartsen'
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Dertig jaar hartzorg in Zwolle is natuurlijk niet alleen de zorg in het Isala Hartcentrum. Ook de huisartsen hebben een belangrijke rol als het gaat om de zorg voor hart- en vaatpatiënten. Marieke Schoenmakers is huisarts in Zwolle in een duo praktijk en tevens kaderhuisarts Hart & Vaatziekten. ‘De kaderhuisarts is een brug tussen huisartsen en specialisten.’

Marieke Schoenmakers

Marieke Schoenmakers

Cardiologie heeft Marieke Schoenmakers altijd getrokken. ‘Toen ik geneeskunde studeerde, wilde ik cardioloog worden. Maar toen ik eenmaal de praktijk zag tijdens mijn co-schappen realiseerde ik mij dat die manier van zorg bieden niets voor mij was. Ik wilde liever dichter bij mijn patiënten staan en koos voor de huisartsenopleiding.’ Na zeven jaar gewerkt te hebben als huisarts, wilde Schoenmakers toch weer wat meer de diepte in. Ik kwam bij mijn tweede passie, de cardiologie en volgde een opleiding tot kaderhuisarts Hart & Vaatziekten. Kaderhuisarts ben ik natuurlijk in mijn eigen spreekkamer. Een hartfilmpje kan ik zelf beoordelen bijvoorbeeld terwijl een andere huisarts waarschijnlijk eerder een cardioloog zal vragen om mee te kijken. Toch is er wel een grens in wat ik kan doen. Als huisarts moet ik het vooral hebben van het uitvragen van de patiënt en het doen van lichamelijk onderzoek. Vaak stuur je als huisarts mensen met alarmerende pijn op de borst toch in, omdat je een mogelijk hartinfarct wilt uitsluiten. En in het ziekenhuis heeft de cardioloog nou eenmaal meer onderzoeksmogelijkheden om er achter te komen of het echt een hartinfarct is.’

Praktijk overstijgend

De andere kant van haar werk als kaderhuisarts is vooral praktijk overstijgend. Marieke Schoenmakers: ‘Zo kunnen andere huisartsen mij advies vragen als het gaat om hart- en vaatziekten. Wanneer ik signaleer dat er behoefte is aan onderwijs over een bepaald onderwerp, dan pak ik dit op. Daarnaast maak ik deel uit van een overleg waarin wij de zorg voor mensen met een vergrote kans op hart- en vaatziekten in de regio zo goed mogelijk proberen te organiseren. Hierin zit bijvoorbeeld een cardioloog en vasculair internist van Isala, een praktijkondersteuner, diëtist en ook de patiëntvereniging is vertegenwoordigd. Tien procent van de patiënten van de huisartsenpraktijken hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Die zorg (cardiovasculair risicomanagement) ligt steeds meer bij de huisartsen en dat moet je samen goed organiseren.’ 

Beste keuzes

‘Hoe de zorg in de toekomst eruit zal zien? Ik denk dat je dat met andere zorgaanbieders en gemeente samen meer moet organiseren in de wijk. Als huisartsenpraktijk moeten wij samenwerken met de fysio om de hoek, de apotheek maar ook de sociale wijkteams. Als ik iemand op mijn spreekuur zie die slecht eet door een enorme schuld, dan heeft hij daar hulp bij nodig en is het dus niet specifiek een gezondheidsprobleem. Het idee is steeds minder zorg in het ziekenhuis, maar dan komt het dus meer bij de huisartsen terecht. Ook verwacht ik dat zorg steeds meer toegespitst zal zijn op de persoon. Oftewel samen kijken wat de beste keuzes zijn.’